Politimann alvorlig skadet i ulykke

En politimann i Agder politidistrikt pådro seg alvorlige skader i forbindelse med en skyteøvelse på politiets treningsarena på Flakke Loner i Birkenes kommune tirsdag formiddag.

Birkenes

Politiet har sperret av et område på Flakke Loner.

Foto: Morten Krogstad / NRK

NRK får opplyst på stedet at en bombegruppe er på vei.

Politimester Kirsten Lindeberg

Politimesteren sier at de fikk melding om hendelsen like før klokken 10.00.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det er for tidlig å si hva som har skjedd, men det skal ikke være et vådeskudd. Politimannen er kjørt til sykehuset i Kristiansand. Han skal være alvorlig skadet, og pårørende er varslet, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg.

Tilstanden er alvorlig, men stabil for politimannen som har vært involvert i hendelsen. Det opplyser Sørlandet sykehus.

Aldri skjedd tidligere

Hun sier at hendelsen skjedde på en av de faste treningene de har for sine politioperative. Ifølge politimesteren har det aldri oppstått en lignende situasjon under øvelse i regi av politiet. Hun sier de likevel har rutiner de følger når slikt oppstår:

Hendelse Flakke Loner

En politimann på Flakke Loner.

Foto: Morten Krogstad / NRK

– Først varsler vi Spesialenheten. Dette er en hendelse som skal etterforskes av dem, siden dette skjedde under arbeid.

Lindeberg sier de også har personalrutiner, som går ut på å varsle pårørende og ansatte. De har også tatt kontakt med HMS.

– Vi er bedt om å bistå med kriminalteknikere og har sendt tre stykker herfra, sier kommunikasjonssjef i Kripos, Ida Dahl Nilssen.

Spørsmål rundt sikkerheten

– Har dere gode nok sikkerhetsrammer rundt slike øvelser, når en slik ulykke kan skje?

– Dette er et av de spørsmålene som Spesialenheten nå kommer til å se på. Det er de som etterforsker selve ulykken, så det kan jeg ikke kommentere.

Helle Gulseth, etterforskningsleder i Spesialenheten, bekrefter at det er besluttet etterforskning av saken.

Kriminaltekniker

Kriminalteknikere på åstedet.

Foto: Morten Krogstad / NRK

– Vi har et team på vei til Kristiansand. De skal se på omstendighetene rundt episoden, sier Gulseth og fortsetter:

– Vi har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver.

Andre som var med på øvelsen får nå en debrif, det samme gjelder andre ansatte i Agder politidistrikt.

– Det er klart at dette er veldig alvorlig. Det er alltid alvorlig når ansatte blir skadet i tjenesten, avslutter Lindeberg.

Dårlige fasiliteter

NRK har tidligere omtalt at fasilitetene på Birkenes ikke holder mål. Det skal være alt fra muggsopp og muselort, til manglende vann og sanitæranlegg på arenaen.

Politiet i Agder øver på skole i Birkenes

Bilde fra en øvelse på arenaen i Birkenes.

Foto: NRK

– De forholdene vi har på Flakke Lone er langt fra optimale. Det betyr at vi er i ferd med å se etter andre plasser vi kan drifte den type aktiviteter. Vi må se hva vi kan realisert noe økonomisk, sa leder av virksomhetsstyringen i Agder politidistrikt, Espen Hansen, til NRK i mai.

Øvingsanlegget blir brukt for å trene på blant annet skoleskyting og terror i Agder.