Hopp til innhold

– I Vest-Agder er de litt sure

NAF mener politikerne glemmer å lytte til folket i samferdselsdebatten. Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, sier politikerne snakker for mye om de store linjene, og glemmer hvordan folk har det på vei til og fra skole, barnehage og jobb.

Inger Elisabeth Sagedal

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, mener politikerne er for lite opptatt av folks hverdagsreiser og utfordringene rundt dette.

Foto: Erik Norrud / NAF

NAF har satt hverdagsreisen på dagsorden gjennom nettsiden hverdagsreisen.no, og lanserte kampanjen under den politiske Arendalsuka i august.

Hensikten var å få politikerne til å lytte mer til folk i debatten om samferdsel, miljø og veibygging, og dra i gang en nasjonal dugnad for å kartlegge folks hverdagsreiser.

– Vi er midt i en valgkamp og NAF har ett hovedformål, og det er at samferdsel skal komme på dagsorden. Også vet vi at samferdsel handler mye om at politikerne krangler om hvem som gir mest, og kanskje noe om bompenger, OPS eller NTP eller mange andre begrep som går over hodene på de fleste av oss. Det samferdsel egentlig handler om for deg og meg er hverdagsreisen, sier Sagedal.

Må være mer opptatt av hverdagen

Inger Elisabeth Sagedal mener politikerne snakker for mye om de store linjene i Nasjonal Transportplan, men glemmer hvordan folk har det på vei til og fra skole, barnehage og jobb.

– Først og fremst handler det om den reisen du og jeg skal ta hver eneste dag for å få hverdagslogistikken til å gå opp. Det skal fungere effektivt, være trygt og miljøvennlig, sier Sagedal.

Hun sier kartleggingen av folks hverdagsreiser er gjort med et glimt i øyet, men at det ligger alvor bak.

– Det er litt glimt i øyet, men også det dypeste alvor. Vi ønsker å få inn fakta og informasjon om flest mulig hverdagsreiser. Det er ikke god økonomi for Norge å sitte i kø, sier Sagedal.

Vest-egdene er litt sure

Resultatene fra kartleggingen på Sørlandet viser at folk i Vest-Agder har et litt negativt og surt forhold til sine hverdagsreiser, forteller Sagedal.

– Vi ønsket å registrere folks følelser rundt hverdagsreisen og vi har delt dette inn i negative og positive følelser. Slik som bompenger har vi i NAF registrert som en negativ følelse hvis det er det du tenker på når du reiser til jobb. Det kan også være litt mer hyggelig ting som å lytte til radio og koble av fra stress og mas. Og i Vest-Agder er de litt sure, sier Sagedal lett lattermild.

– Ja, hva sier bakgrunnsmaterialet?

– Det er mange som er positive også, men i forhold til resten av landet så er det godt under halvparten i Vest-Agder som er positive. Dette med bompenger er noe som ødelegger veldig i Vest-Agder. Det er 11 prosent i Vest-Agder som forbinder hverdagsreisen med bompenger, og vi som er kjent i området vet at det er mange bompasseringer som går inn i den daglige reisen for folk, sier hun.

– Nå blir det rushtidsavgift i bommene fra 16. september. Hvordan vil det påvirke folk, tror du?

– Ja, da blir folk kanskje enda surere i forhold til sin hverdagsreise, sier Sagedal.

Hun sier forskjellen i forhold til folk i Aust-Agder er påfallende.

– Ja, i Aust-Agder er det en gjeng med glade mennesker. Austegdene ligger på delt andre plass i landet når det gjelder positivitet rundt hverdagsreisene, sier hun.

Her er resultatene fra Sørlandet:

Aust-Agder:

  • Delt andreplass i positivitet: 67,82 % er positive, samme som Sogn og Fjordane. Bare slått av Finnmark med 68,91 %.
  • Hører mest av alle på radio (12,64 %), og forbinder videre reisen med effektivitet (høyest i landet) og avkobling. Kun ett annet fylke (Oppland) krysser av for «avkobling» i forbindelse med hverdagsreisen sin.
  • Bruker mest bil (62,21 %) og sykkel (15,05 %), og ligger over landsgjennomsnittet på disse transportmidlene (51,04 % og 13,18 %).

Vest-Agder:

  • Langt mer negative enn sine naboer i øst når det gjelder hverdagsreisen. Kun 48,78 % er positive til hverdagsreisen. 11,01 % forbinder hverdagsreisen med «bompenger», bare slått av rogalendingene.
  • Bruker mindre bil (58,97 %) og sykler mer (16,67 %) enn folk i Aust-Agder.