Politikartet i Agder er klart

Justis- og beredskapsdepartementet støtter i likhet med Politidirektoratet politimester Kirsten Lindebergs tilrådning om at det i Agder politidistrikt skal være 15 lensmannskontorer og politistasjoner. Disse skal plasseres ut i 11 lensmanns- og politistasjonsdistrikter.