Ja til tiggeforbud etter maratondebatt

Bystyret i Lillesand har med knappest mulig flertall vedtatt å forby tigging. Sterke innlegg for og mot tiggeforbud preget debatten.

Avstemning to Lillesand tigging

Lillesand bystyre vedtar her at tigging skal forbys

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Lillesand bystyre har onsdag kveld vedtatt å innføre tiggeforbud. 14 stemte for forbud, 13 stemte mot.

Flertallet besto av representanter fra Høyre, Frp og Pensjonistpartiet.

Lillesand blir dermed den andre kommunen som vedtar et tiggeforbud. Arendal var først ute.

Forbudet skal innføres fra mars neste år.

Ville vente på nasjonalt vedtak

Einar Holmer Hoven og Ragnar Langfeldt

Einar Holmer Hoven og Ragnar Langfeldt – partikollegaer, men uenige i tiggesaken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Debatten i Lillesand var lang og heftig. Flere av politikerne mente de med fordel kunne droppe hele saken.

– Dette er pinlig og flaut for Lillesand, og helt unødvendig. Det kommer antakelig et nasjonalt forbud før sommeren, sa Venstres Petter Toldnæs.

– Dette er et sterkt uheldig signal at Lillesand blir den andre kommunen i Norge som innfører tiggeforbud, sa Andreas Brovig (KrF).

Høyres Einar Holmer Hoven mente det var uvesentlig hvilket nummer i rekken Lillesand ble.

– Om vi blir nummer to, 10 eller 20 i landet som innfører forbudet, er helt uvesentlig. Jeg spør heller hvorfor skal vi tillate tigging og gi aksept for noe som går i arv i generasjoner. Da er det bedre å si at dere må finne en annen måte å livnære dere på. Jeg er i tvil om tiggerforbudet nasjonalt kommer, sa Holmer Hoven.

Ragnar Langfeldt var en av to representanter som brøt ut av Høyregruppa i denne saken. Også han mente saken ikke burde avgjøres lokalt.

– Denne saken hører hjemme nasjonalt, ikke lokalt. Det bør være andre måter å håndtere dette på enn gjennom et forbud. Å håndheve et forbud er vanskelig og vil kreve ressurser, sa Langfeldt.

Se video – skuffelse og glede i bystyret.

Lillesand har nå vedtatt å innføre tiggeforbud - 14 stemte for forbud, 13 stemte mot. Flertallet besto av representanter fra Høyre, Frp og Pp. Lillesand blir dermed den andre kommunen som vedtar et tiggeforbud.

Fikk høre politiet før debatten


Før dagens bystyremøte ble politikerne orientert om hvilke erfaringer politiet har med tiggere i kommunen.

Einar Holmer Hoven mente lensmannens orientering bekrefter at det er riktig å forby tigging.

– Lensmannskontoret har kommet med sine synspunkt og vi tolker dem som en bekreftelse på at det er engstelse og uro rundt tiggingen i Lillesand.

Cecilie Knibe Hansen (Ap) var sterkt uenig.

– Politiet har ikke loggført noen anmeldelser. Lensmannen har ikke gitt oss informasjon som endrer bildet vi hadde fra før, sier hun.

Politiet: Få registrerte problemer

Ragnar Langfeldt i tiggedebatt

Ragnar Langfeldt (H) argumenterte mot sine egne partikolleger i tiggedebatten.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Leif Vagle (Ap) og Cecilie Knibe Hansen (Ap).

Leif Vagle (Ap) og Cecilie Knibe Hansen (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Ordfører Arne Thomassen (H) under tiggedebatten i bystyret i Lillesand.

Ordfører Arne Thomassen (H) under tiggedebatten i bystyret i Lillesand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tigging har ikke skapt store problemer i Lillesand. Politiet har registrert få henvendelser og hatt få oppdrag som kan knyttes til tiggere.

Politiloggen de siste tre årene viser få saker som gjelder tiggere.

Henvendelsene er til en viss grad styrt av om lensmannskontoret er åpent, eventuelt tilfeldig til politi på patrulje.

Klager fra næringsdrivende

Etter at et flertall i bystyret i juni vedtok tiggeforbud, har saken vært ute til høring. Politikerne ville blant annet vite politiets erfaring med tiggere.

De fleste av oppdragene og henvendelsene politiet har fått kommer fra næringsdrivende i sentrum av Lillesand og Tingsaker-senter, som har kunder som klager på at tiggere oppleves å være pågående og aggressive.

Gjennomgående opplever og uttrykker eldre mennesker at de opplever "problemene med tiggere" som mer plagsomme enn yngre mennesker gjør.

Ifølge lensmannen i Lillesand har de kjennskap til hendelser der eldre mennesker eller mennesker med særlig beskyttelsesbehov, har blitt fulgt hjem / til banken, der målet kan være få vedkommende til å gi mer penger fra seg.

De hendelsene og opplysningene politiet har mottatt sjeldent endt med registrerte straffesaker. Politiets reaksjon er som oftest bortvisning av tiggere fra stedet.