Politiet vil åpne iPhone med makt

Politiet i Agder vil tvinge en narkosiktet mann til å åpne sin iPhone 6 med fingeren. Nå ber de retten om lov.

US-APPLE-FINGERPRINT File photo of a journalist testing the the new iPhone 5S Touch ID fingerprint recognition feature in Beijing

Politiet ber om rettens kjennelse for å åpne iPhone 6.

Foto: JASON LEE / Reuters

Mannen er siktet for dyrking, kjøp og salg av marihuana og politiet tror mobiltelefonen, inneholder viktige opplysninger om forbrytelsen.


Politiadvokat Ole Martin Paulsen ved Agder politidistrikt ber Lister tingrett avgjøre om politiet kan bruke makt for å føre fingrene bort på mobiltelefonen slik at den åpnes.

Politiet vil tvangsåpne iPhone 6

Smarttelefonen som er av merket iPhone 6, kan åpnes med kodelås og fingeravtrykk.

Foto: Lars Eie / NRK

Nekter å gi opplysninger

– I avhør har mannen nektet å opplyse koden og vil ikke bistå med å åpne telefonen. Vi har bedt retten komme med en kjennelse om at vi kan bruke tvang om nødvendig, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt.

iPhone 6 er kjent for å være vanskelig å åpne. Nylig forsøkte FBI å få Apple til å lage en bakvei til mobiltelefonene slik at det var mulig for myndighetene å åpne dem.

Norsk politiet klarer heller ikke å åpne mobiltelefonen.

Kjennelse under tvil

Lister tingrett skal behandle saken 24. april. NRK er bare kjent med en tilsvarende sak i Norge. Hålogaland lagmannsrett avsa en kjennelse i desember i fjor under tvil. Der fikk politiet bruke tvang.

Det er straffeprosesslovens § 157 som er brukt som argumentasjon.

Den omhandler kroppslig undersøkelser. Eksempelvis bruk av tvang for å ta blodprøver, hulromsundersøkelser eller fingeravtrykk.

Hålogaland lagmannsrett sidestilte det å bruke tvang for å ta fingeravtrykk i en registrering og det å bruke tvang for å åpne en mobiltelefon med fingeravtrykk.

Teknologien går fort

Frank Schmidt

Tingrettsdommer Frank Schmidt.

Foto: domstol.no

Tingrettsdommer Frank Schmidt i dommernes mediegruppe sier saken er spesiell, fordi det ikke er noen direkte lover som sier at man kan tvinge folk til åpne mobiltelefonen ved fingeravtrykk.

– Det spesielle her er at man har et inngrep som ikke faller inn under loven. Derfor har lagmannsretten i Hålogaland utvidet tolkningen av paragrafen, sier Schmidt.

Han mener saken viser at teknologien løper fortere enn loven.

– Politiet ønsker å gjøre tiltak, men så finner man ikke lovregler som direkte hjemler det. Dermed blir man henvist til å bruke loven vi har, sier Schmidt.