Politiet satser i skolen igjen

Etter å ha vært fraværende i flere år er politiet tilbake i klasserommene for å fortelle om farene ved narkotikabruk.

Hans Martin Skovly

– At vi også kan gå ut og snakke til bredden av elevene tror jeg er veldig viktig, sier Hans Martin Skovly.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det har blitt mer fokus på at politiet skal ut og prate til bredden av befolkninga for å bygge nettverk, bygge omdømme og prate om viktige tema, sier Hans Martin Skovly.

For 20 år siden besøkte politiet norske skoleklasser for å informere om farene ved bruk av narkotika. De senere årene har politiet stort sett rettet innsatsen mot spesielle og utsatte miljøer.

Nå vender politiet igjen tilbake til klasserommene og kjører informasjonskampanjer rettet mot skoleungdom for å forebygge narkotikabruk.

Nettverksbygging

Skovly jobber som forebyggende koordinator hos politiet i Agder. Han sier man i politiet erkjenner at satsningen mot kun utsatte miljøer har vært for smal, og mener politiets fokusskifte har mange positive virkninger.

– Vi var flinke til å gå ut og prate i skoleklasser og blant folk på 90-tallet. Så ble det mindre fram mot 2000 og vi har ikke vært ute og snakket med store forsamlinger de siste årene. Men nå er vi tilbake igjen, sier Skovly.

Han mener det er givende med direktekontakten mellom ham som politi og ungdommene.

Men selv om aktiviteten mot skoleklasser øker, så skal ikke kontakten mot de mest utsatte gruppene minskes.

– Det er veldig viktig at vi fortsatt griper tak i de vi er bekymret for og har fokus på dem, sier Skovly.

Positivt møte med politiet

Lars Holmen

Lars Holmen i Norsk narkotikapolitiforening.

Foto: Sydnes Jacobsen/Stenersen / NRK

Han får støtte av Lars Holmen i Norsk narkotikapolitiforening.

– Når politiet kommer, har det ofte skjedd noe gærent. Men her kan man komme i dialog med ungdom uten at noe er galt. Det er en investering, sier Holmen.

Han mener veldig mye gikk tapt da politiet trakk seg bort fra skolen.

– Tidligere fikk elevene et ansikt de kunne forholde seg til lokalt der de bor, så det er en positiv gevinst bare at man er til stede, sier Holmen.

Han sier ungdom på fest kanskje ser at andre som tar stoff føler seg som konger, og at de kan trenge å høre erfaringer også fra andre.

– Vi treffer folk også dagen etter i en angst- og depresjonsfase da de ikke er like konge. Stoff har mange minussider som ikke er så tydelige i ruset tilstand.

Glad for å få besøk

Beate Myhren er miljøkontakt ved Sam Eyde videregående skole i Arendal. Hun er svært glad for å ha politiet tilbake i klasserommene.

– Det er bra at politiet oppsøker elevene på skolen, det er der de oppholder seg store deler av dagen. De som røyker cannabis står jo ikke fram i så store forsamlinger, men de kommer kanskje i gang med å tenke på hva de holder på med, sier Myren.