NRK Meny
Normal

Politiet på Sørlandet er raskere med blålys enn de selv trodde

Politiet på Sørlandet er raskere enn de selv har trodd. Det viser seg nå at de har loggført timelange kjøreturer som hasteoppdrag.

Responstid målt feil i politiet.

Utrykning til brenning av løv og fangetransport ga uheldig utslag i statistikken for responstid.

1. januar i år ble det innført krav til hvor fort politiet må komme til et sted der liv kan være i fare, og responstiden skulle loggføres for å måle dette.

De første tallene kom i juni, og viste at politiet på Agder kommer for sent frem til hendelser på de største tettstedene.

Fangetransport ført som livreddende oppdrag

Agder politidistrikt fikk mistanke om at noe måtte være feil. Det var registrert 450 oppdrag i kategorien «alarm». De avdekket slurv med loggføringen.

Ingrid Mæhre

Politioverbetjent Ingrid Mæhre måtte sette i gang mer opplæring for å få riktig registrering av oppdragene deres.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Det er en del fangetransporter, fremstillinger i retten og øvelser som er ført feil, sier fagansvarlig og operasjonsleder Ingrid Mæhre.

Oppdrag alarm er akutte hendelser som haster veldig, og der liv er direkte truet.

En fangetransport varte i over åtte timer, men ble loggført feil.

– Når de blir liggende i mange timer, medfører det at responstiden for Agder politidistrikt har blitt betydelig dårligere, konstaterer Mæhre.

Nesten 90 prosent av oppdragene i denne kategorien viste seg å være ført feil. Enkelte saker var svært lett å luke ut, sier Mæhre:

– Vi har et eksempel der både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til noen som brant løv i et badekar ute. Det skal ikke føres i kategorien «alarm».

Hun understreker at den kategorien gjelder når liv er direkte truet, eller spesielle hendelser som naturkatastrofer og pågående livstruende vold.

Feilføringene forklares med for dårlig opplæring.

Forventer bedre resultat

Ingrid Mæhre og Martin Ugland

Ingrid Mæhre og operasjonsleder Martin Ugland.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Politiet i Agder skal være fremme innen 15 minutter på minst 80 prosent av oppdragene på steder med over 20.000 innbyggere. Politiet brukte 19 minutter, men det var altså etter en statistikk som ikke var til å stole på.

Nå håper de at bedre opplæring og rett loggføring vil hjelpe.

– Jeg håper resultatene som kommer i begynnelsen av september vil vise at vi har en litt bedre statistikk og et bedre resultat enn vi hadde i våres. Det tror jeg virkelig, for vi har fått luket bort en del oppdrag som ble stående som «alarm» i lang tid, sier Mæhre.

Hun mener det er bra at de må måle responstiden:

– Jeg synes det er et veldig viktig arbeidsverktøy. Det har vært etterspurt av politiet i mange år. Brann og helse har hatt det lenge.

Venter på bedre tall

Den første målingen i juni viste at politidistriktene Agder, Hordaland og Nordmøre og Romsdal brøt kravene til responstid

På landsbasis rykket politiet likevel ut raskere enn det kravene tilsier.

Politidirektoratet venter på neste rapportering av tall for å se om andre politidistrikter har hatt samme feilføringer som Agder.

I juni understreket direktoratet at det er behov for innkjøring av systemet og et større datagrunnlag med mindre usikkerhet før en trekker noen konklusjoner.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har tidligere uttalt at kravene er viktige for å nå målet om et bedre og mer effektivt politi som kommer når folk virkelig trenger det.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix