Politiet mener barnevernet anmelder for lite

Politiet i Agder stiller spørsmål ved hvorfor de får så få anmeldelser fra barnevernet i Lister. – Vi kan ikke være mini-politi, svarer barnevernet.

Barneleker

Politiet i Agder og Barnehuset i Kristiansand har forsterket innsatsen mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Men de etterlyser flere anmeldelser fra Lister.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

I fjor ble det totalt gjort 273 avhør av barn som har opplevd eller vært vitne til vold og seksuelle overgrep i Agder. Hittil i år er tallet allerede oppe i 151, og politiet peker på at økningen vil fortsette.

Men av disse er kun fire straffesaker registrert i de seks kommunene i Lister-regionen, ifølge politiet. Lister omfatter til sammen 36 500 innbyggere.

– Vi er kjent med at det de senere år har vært en betydelig økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet i Lister, skriver tidligere visepolitimester Arne Pedersen i en henvendelse til barnevernet.

I et skriv NRK har fått tilgang til stiller politiet spørsmål ved hvorfor anmeldelsene da uteblir.

Barnevernet: – Vi fokuserer ikke på anmeldelser

Leder av barnevernet i Lister, Bodil Glomsheller, sier barnevernfaglige vurderinger går foran anmeldelse dersom det er til barnets beste.

– Det viktigste for oss er de barnevernsfaglige vurderingene med tanke på hva som er best for det enkelte barnet. Vi har ikke veldig fokus på om ting skal anmeldes eller ikke, sier hun.

Arne Pedersen kriminalsjef Agder

Tidligere visepolitimester i Agder, Arne Pedersen, skriver i et brev til Lister barnevern at politiet forventer å motta flere anmeldelser.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Politiet skriver i et brev til Lister Barnevern, som omfatter kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund, at de kjenner til et betydelig antall bekymringsmeldinger til barnevernet, men at påfallende få saker havner hos politiet.

Barnevernsleder Glomsheller svarer slik:

– Vi må skille mellom hva som er politiets oppgave, og hva som er barnevernets oppgave. Vår hovedoppgave er å sørge for at barn har det godt i hjemmet. Vi kan ikke være mini-politi og lete etter det som kan straffes, sier hun.

Ønsker å hjelpe i familien i stedet

Politiet ber nå Lister barnevern ha økt fokus på å anmelde saker der det er mistanke om at barn blir utsatt for seksuelle overgrep og vold.

– Det er ingen automatikk i at saker som omhandler vold eller mistanke om seksuelle overgrep blir politianmeldt, fortsetter Glomsheller.

Bodil Glomsheller

Leder av barnevernet i Lister, Bodil Glomsheller, ønsker ikke å fokusere på anmeldelser. – Vi er ikke kompetente til å drive etterforskning, sier hun.

Foto: Privat

Hun sier saker anmeldes dersom de er alvorlige nok, eller dersom familien ikke ønsker hjelp. Men sistnevnte er et mål, ifølge barnevernslederen.

– Vår kjerneoppgave er å hjelpe de barna som lever i uholdbare forhold, og vi ønsker først og fremst å hjelpe innad i familien.

Politiet minner om at barnevernet i Lister har plikt til å melde fra om kritikkverdige forhold.

Laster kart, vennligst vent...