Hopp til innhold

Politiet har siktet Sørlandet sykehus etter feiloperasjoner

Politiet i Agder har siktet Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven. Direktøren vil ikke kommentere siktelsen.

Nina Mevold og Bjørn Walle. Styremøre i Sørlandet sykehus

Administrerende direktør Nina Mevold og styreleder Bjørn Walle ved Sørlandet sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Siktelsen går på forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av loven.

Tidligere i år ba Statens helsetilsyn politiet om å reise straffesak mot sykehuset.

Det skjedde som følge av mange feiloperasjoner og grov systemsvikt.

Slike lovbrudd kan straffes med bøter eller fengsel på inntil tre måneder.

Politiet bekrefter at det er tatt ut siktelse.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer til etterforskningen, sier politiadvokat Hans Olav Røyr.

Margret Annie Gudbergsdottir feiloperert på Sørlandet sykehus i Kristiansand

Margret Annie Gudbergsdottir er en av dem som ble feiloperert i Kristiansand. Hun har også anmeldt Sørlandet sykehus på eget initiativ.

Foto: Privat

Direktøren vil ikke kommentere

En lege jobbet i elleve år som overlege i ortopedi i Flekkefjord, uten å være ortoped.

Mange pasienter endte som uføre på grunn av grove feiloperasjoner.

Noen av dem døde.

Ledelsen ved sykehuset overførte legen til Kristiansand. Det var godkjent av administrerende direktør, Nina Mevold.

Feiloperasjonene fortsatte.

Mevold vil ikke kommentere siktelsen. Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen svarer at det er fagdirektøren som skal uttale seg.

Hun vil ikke si noe om siktelsen går på personer i ledelsen.

Svein Are Auestad

Svein Are Auestad ble feiloperert av legen etter at han ble overført til Kristiansand.

Foto: Privat

Fagdirektør Susanne Hernes skriver i en pressemelding:

– Dette er en alvorlig sak. Vi vil bistå politiet i deres etterforskningsarbeid og gi dem tilgang til den dokumentasjonen de spør etter.

Heller ikke styreleder Bjørn Walle vil kommentere siktelsen.

Han viser til pressemeldingen fra sykehuset.

feilopererte pasienter

Finn Åge Olsen, Åse Løkken Vegge, Margret Annie Gudbergsdottir og Svein Are Auestad er alle feiloperert av legen. Sammen med flere andre, har de gått til erstatningssak.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi har hele tiden håpet på at ledelsen må gå

Finn Åge Olsen fra Lyngdal har stått i front for de feilopererte. De har også politianmeldt.

Han er glad det nå er tatt ut siktelse:

– Dette viser at saken er veldig alvorlig. Vi har hele tiden håpet på at ledelsen må gå. Kanskje vi da kan få litt tiltro til sykehussystemet igjen.

Han og flere andre pasienter har reist erstatningssak mot sykehuset.

Olsen sier at lista over de som vil bli med, vokser for hver dag.

Det kan ende med et omfattende søksmål.

Blant dem som vil kreve erstatning fra sykehuset, er også etterlatte av pasienter.

450 pasienter har krevd en ny vurdering etter at de ble operert av denne legen, og en annen lege som jobbet i Flekkefjord.

Uvanlig

Det er bare i svært spesielle tilfeller at helsetilsynet går til anmeldelse, og ber om påtale. Kun fem ganger har et foretak blitt anmeldt de siste fem årene.

Ifølge en oversikt fra 2002 til 2008 ble det begjært påtale i 0,7 prosent av tilsynssakene med uforsvarlighet.

null
Spiller nå
Mistenkt for tyveri 01:28
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,63 kr
Dyrest kl. 08 1,06 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %