Normal

- Ikke til stede

Et samlet bystyre har skrevet brev til politimesteren fordi det mener byen ikke er trygg.

Politi

Flekkefjord bystyre ber om at politiets tilstedeværelse i Flekkefjord forsterkes betydelig.

Foto: Grafikk: Kari Løberg Skår / NRK

Politikerne i Flekkefjord klager til politimesteren. Et samlet bystyre har skrevet brev og mener byen ikke er trygg lenger.

Politikerne mener politiets vaktordning ikke er tilfredsstillende ut fra publikums behov. De mener det tar for lang tid når politiet skal rykke ut.

Politikerne kan heller ikke forstå hvorfor det ikke er en politibåt i kystbyen.

I brevet skriver politikerne: "Flekkefjord bystyre registrerer at responstiden fra politiet ved akutte hendelser er for lang. Dette skaper utrygghet. Politidistriktet er for stort, eller har for få ansatte til å gi publikum den nødvendige trygghet.

For et lokalsamfunn som Flekkefjord er det viktig at trygghet sikres ved synlig politi, men dette må kunne sies å være fraværende. Dette har klart negative konsekvenser".