Hopp til innhold

Advarer mot kjøring på islagte vann

Etter flere observasjoner av kjøretøy på islagte vann i det siste, advarer politiet. De frykter ulykker, og spesielt nå som det har blitt mildere vær flere steder.

Ferske bilspor på isen på Sangeslandsvannet i Vennesla

ISKJØRING: Politiet har flere ganger rykket ut til Sangeslandsvannet, der hjulspor vitner hva som har foregått.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Lørdag kveld ble det observert én traktor, to ATV-er og rundt 10 biler på isen. Dagen etter var det tre ATV-er som stakk av fra oss, sier Frode Forslund.

Politistasjonssjefen ved Vennesla og Iveland politistasjon i Agder, forteller om utrykningene til Sangeslandsvannet de siste dagene.

Han er bekymret for at det skal skje ulykker, og særlig nå som kulda har blitt erstattet av mildere vær.

Politiet i Agder har også gått ut med en ekstra advarsel på Facebook:

«De neste dagene er det meldt mildere vær flere steder. Hjelp oss å unngå ulykker hvor folk eller kjøretøy går gjennom isen.»

Frode Forslund

Politistasjonssjef Frode Forslund forteller om flere observasjoner av kjøretøy på Sangeslandvannet den siste uka.

Foto: Espen Bierud / NRK

– Isen hadde begynt å legge seg, men var svært svak

Isvarslingen fram til 4. januar, viser at det er variasjoner når det gjelder is på vann i landet.

Hvor tykk isen er, avhenger blant annet av høyde over havet og hvor stort og dypt vannet er.

Forsker innen isvarsling ved Norges vassdrags- og energidirektorat Kjetil Mevold, sier det er vanskelig å si hvor i landet isen er mest usikker.

Han anbefaler å være ekstra forsiktig der det nå har blitt mildere vær.

Mevold forteller at han nylig tok noen målinger på vann i Åserdal i Agder og på Jæren i Rogaland.

– Isen hadde begynt å legge seg, men var svært svak.

Mevold er også kontaktperson for isvarslingen hos varsom.no, som har detaljerte varsler for ulike områder.

isvarsel Agder

Dette er isvarselet for Agder og Rogaland i perioden 21. desember til 4. januar.  

Grafikk: Varsom.no

Overrasket

Mevold sier han er overrasket over det som foregår på Sangeslandsvannet.

– Jeg tenker at det er marginale forhold for kjøring med bil der nå. Det er trolig mye sørpe-is. Den har ikke like god bæreevne som stålis.

Han sier at han baserer sin beregning på generelle betraktninger og ismålingen som finnes for Sørlandet nå.

Mevold påpeker at det nesten hvert år skjer dødsulykker fordi folk overvurderer isens styrke.

Forsker Kjetil Mevold

Mevold er også kontaktperson for isvarslingen hos Varsom.no.

Foto: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT

Politiet i Agder minner også om at motorisert ferdsel er forbudt på islagte vann.

Ifølge Forslund risikerer man en bot på over 12.000 kroner for brudd på loven om motorferdsel i utmark og vassdrag.

– Hvis man i tillegg kjører med uregistrert kjøretøy kan boten øke med 5.500 kroner.