Folk evakueres fortsatt på Sørlandet

Flere personer er evakuert i Agder på grunn av flom. De enorme vannmassene har ført til store materielle skader både på eiendommer og veier, men ingen personer er blitt alvorlig skadd.

Oversvømt hus i Tovdalselva

Mange hus står under vann på Sørlandet. Dette bildet er fra Tovdalsvassdraget.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Vannet kommer til å fortsette å stige i Arendalsvassdraget, Tovdalselva, Mandalsvassdraget og i Fedavassdraget, ifølge Agder Energi.

I Otra ble flomtoppen nådd mandag formiddag.

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy sier til NRK av landsdelen har unngått de store samfunnskritiske konsekvensene.

– Flere steder er det oversvømmelser og ras og mange familier og enkeltpersoner har hatt en veldig tøff helg, og det har vi veldig respekt for. Men vi har ikke hatt de store sammfunnskritiske episodene.

Etter at flomtoppen er nådd, vil vannmassene gradvis trekke seg tilbake, sier Årøy.

– Da kan vi få fart på håndteringen av opprydningen og få åpnet veier igjen.

Helikopterbilder fra Tovdal, Otra og Mandalselva

Evakuerer fortsatt

Men selv om ikke liv er gått tapt og man har unngått alvorlige strømbrudd, har det vært flere alvorlige hendelser knyttet til uværet mandag morgen.

Mandag klokka 13.00 jobbes det fremdeles med å evakuere folk fra flere steder i landsdelen. Blant annet evakueres folk med kano fra boliger på Drangsholt i Tveit i Kristiansand.

Det har også gått et ras på Kleivane i Mosby i Kristiansand, der fem-seks hus nå er innesperret. Grenda Flakk i Birkenes er også isolert av vannmasser.

På toppen av Gautestad i Evje og Hornnes, er hyttefolk isolert i et hyttefelt med rundt 200 hytter.

Bil i hull i veien

Mange steder har veibanen forsvunnet etter at vannet har gravd ut grunnen under. Flere steder henger asfalten i løse lufta og bilister bes være forsiktige.

Foto: Ronny Blix

Advarer folk om å kjøre ut i vannmasser

– Politiet vil på det sterkeste oppfordre publikum om å ta hensyn og bruke sunn fornuft på veiene. Vi advarer spesielt mot å kjøre bil der det er store vannmasser, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt.

Rundt 50 veier er nå stengt i Agder, de fleste i Vest-Agder. Statens vegvesen oppdaterer stadig oversikten over hvilke veier som er stengt, fordi det stadig skjer en utvikling.

SE HVILKE VEIER SOM ER STENGT HER:

Ved Mosby i Kristiansand måtte tre personer evakueres fra bilen de satt i på grunn av store vannmasser i veien. De kom seg opp på taket av bilen da den begynte å ta inn vann, og satt der til de ble reddet.

En bil kjørte også i en fjellvegg ved Sødal i Kristiansand, og en bil havnet i et hull i veien.

Ble tatt av elva

En mann i 70-årene er fløyet til sykehuset i Kristiansand med SeaKing etter at bilen hans ble tatt av vannmassene ved Lølandsbrua i Vigmostad i Lindesnes.

Mannen prøvde å kjøre forbi en strekning med mye vann i veien og ble tatt av strømmen, der elva Audna har gått over sine bredder.

Bilen ble ført 60-70 meter utover et jorde der bilen ble stående. Han ble hentet i båt av dykkere fra brannvesenet.

Bil med mann tatt av vannmassene i Audna

En mann ble tatt av vannmassene i elva Audna da han forsøkte å krysse en oversvømt vei og havnet ute på et jorde. Her blir han reddet med båt av brannvesenet.

Foto: Privat

Fare for vannplaning

Langs E18 og E39 var det mange som mandag morgen kjørte med blinkende varsellys, opplyser en bilfører som kjørte fra Kvinesdal til Arendal til NRK.

Det var flere steder små bekker som rant ut i veibanen og stor fare for vannplaning. Alle etater har oppfordret bilister til å kjøre sakte og etter forholdene.

Anders Skalleberg, NVE

Anders Skalleberg i NVE frykter det skal gå flere ras og ber folk være forsiktige.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Ber folk holde seg unna skråninger

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, advarer igjen folk mot å oppholde seg i skråninger og i områder der elver og bekker renner stridt.

– Det vi er mest bekymret for er alle de jordskred som har gått. Vi oppfordrer folk til å være forsiktige og ikke utsette seg selv for fare. Folk må ikke oppholde seg i skråninger, sier Anders Skalleberg.

Blålys gjennom vann på veien

Det har skjedd flere alvorlige hendelser på veiene på grunn av flom i morgentimene mandag.

Foto: Leif Dalen / NRK