Hopp til innhold

Politidirektoratet vedgår stramme tider

Politidirektoratet innrømmer at Politi-Norge har begrenset pengekontroll. – Vi må akseptere at resultatene kan bli lavere enn vi ønsker, sier økonomidirektør Frede Hermansen.

Politidirektoratet

Politidirektoratet vedgår at politiet har begrensede muligheter til å styre egen økonomi.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Vi er enige i at handlingsrommet i politiets økonomi er begrenset.

Det vedgår Frede Hermansen, direktør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet.

– Dette skyldes en høy grad av bindinger i bruken av midler og økte drift- og investeringsutgifter, fortsetter han.

Politimester Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg mener tildelingen av penger til politidistriktene bør endres for å unngå ytterligere kutt.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Politimesteren i Agder uttalte til NRK i forrige uke at hun ønsket større rammer, og at politiet ble gitt muligheten til å styre pengene selv.

Hun viser til at for mye av pengene er bundet opp til bestemte prosjekter som arbeid mot radikalisering, omreisende innbruddsbander og menneskehandel.

Stram økonomi

Det ble nylig klart at politiet lengst sør har så stram økonomi at det i sommer blir færre vikarer, lensmannskontorer må stenges og sjøtjenesten reduseres kraftig.

Politidirektoratet forstår frustrasjonen lokalt i politidistriktene.

Frede Hermansen

Frede Hermansen, direktør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet.

Foto: Politidirektoratet

– Vi forstår at situasjonen oppleves som krevende, og ambisjonsnivået høyt. Med den store aktivitets- og oppdragsmengden har vi derfor vært opptatt av at prioriteringene skal være tydelige, sier Frede.

– Må akseptere lavere resultat

Han sier politimesterne må se de nasjonale prioriteringene opp mot lokale behov for å svare på politiets samfunnsoppdrag i hvert politidistrikt.

– Så lenge resultatene er gode på de prioriterte områdene, vil vi måtte akseptere at resultatene innenfor ikke-prioriterte saksområder kan bli noe lavere enn vi ideelt sett ønsker, sier Frede.

Torsdag skriver Budstikka at politistudenter kan se langt etter sommerjobb i Asker og Bærum. Årsaken er dårlig råd.

– Vi har ikke råd til å ta inn studenter fra Politihøgskolen som sommervikarer. Jeg synes det er veldig leit. I stedet må personalet gå over i andre skift om sommeren. Jeg tror det er tilfelle i mange av landets politidistrikter, sier visepolitimester Terje Nybøe til avisen.

null
Spiller nå
Høydeskrekk i Fjæreheia 01:33
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,92 kr
Dyrest kl. 18 1 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %