Politibudsjett fører til kutt

Færre sommervikarer, mindre patruljering til sjøs og lensmannskontorene stenger i sommer. Det er resultatet etter at Agder-politiet må spare penger for å få flere til å patruljere gatene.