Politibåtene mer på vann

Agderpolitiet skjerper beredskapen og øker bemanningen på politibåtene i sommer. I fjor fikk politiet kritikk fordi stram økonomi førte til dårlig bemanning til sjøs. Tre politibåter skal i år gå i fast patruljetjeneste fra St. Hans.

Politibåt på Sørlandet
Foto: Siv Kristin Sællmann/NRK