NRK Meny
Normal

Politianmelder utfylling i Korsvikfjorden

Tre selskap som er involvert i utbyggingen i Korsvikfjorden i Kristiansand, er nå anmeldt for brudd på forurensningsloven.

Arbeid i Korsvikfjorden

Dette bildet er tatt i vår, mens man arbeidet med å legge ut masser i Korsvikfjorden, der man skal lage parkeringsplasser til småbåthavna. Arbeidet ble stoppet 15. juni, fordi det ikke er gitt lov til å arbeide i fjorden om sommeren. Arbeidet vil starte opp igjen når nødvendige tillatelser er gitt.

Foto: Trond Jarle Repvik/Korsvikfjorden Velforening

Det er Narturvernforbundet, Korsvikfjorden velforening og Randesund bydelsråd som har anmeldt selskapene. Samtlige selskap er involvert i utbyggingen av Korsvikfjorden, der Støodden Båthavn med 122 båtplasser og i overkant av hundre parkeringsplasser etter planen skal stå klar neste sommer.

I anmeldelsen som nå er oversendt politiet, står det at den utløsende faktoren for anmeldelsen, er at en rekke innbyggere rundt fjorden har reagert på hvordan utfyllingsarbeidet har blitt gjennomført.

– Vi mener at det som er utført av inngrep i naturen er så alvorlig at vi så ingen annen mulighet enn å gå til anmeldelse. Vi mener dette er straffbart og noe som må forfølges, sier leder i Korsvikfjorden velforening, Øystein Jørgensen.

Antar brudd på flere punkter

Partene som står bak anmeldelsen mener at vilkårene for tillatelsen som Fylkesmannen og Miljødirektoratet har gitt i sin innskjerping, antas å være brutt på flere punkter.

Et av disse punktene omhandler masse som er fylt ut i sjøen. Partene mener blant annet at det er dumpet stein utenfor området som er godkjent for dette.

– Vi mener å kunne dokumentere at det er dumpet stein på utsiden av det merkede området. Vi har dokumentasjon i form av foto før og etter. Når man ser på etterbildene som ble tatt av dykkere nå i sommer, er det åpenbart at dette er på utsiden av det godkjente området, sier Jørgensen.

Øystein Jørgensen

Leder av Korsvikfjorden Velforening, Øystein Jørgensen.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Tar anmeldelsen med stor ro

Det er Støodden Utvikling AS, Støodden Båthavn AS og en entreprenør som utfører oppdrag på vegne av disse, som er anmeldt.

Styreleder i Støodden Båthavn AS, Rune Torsøe, var ikke kjent med anmeldelsen før NRK tok kontakt fredag ettermiddag, men sier at de tar anmeldelsen med stor ro.

– Vi har gjennom hele prosessen hatt tett dialog med Fylkesmannens miljøavdeling som er fagmyndighet. De har også hatt stedlig tilsyn uten at vesentlige feil er avdekket, sier han.

Rune Torsøe

Styreleder i Støodden Båthavn AS, Rune Torsøe.

Foto: privat / NRK

Torsøe synes anmeldelsen virker som en desperat handling fra Naturvernforbundet, Korsvikfjorden velforening og Randesund bydelsråd.

– De har gjennom hele prosessen påklaget enhver tillatelse som er gitt fra Kristiansand kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Samtlige klager har blitt avslått av forvaltningsmyndighetene, sier Torsøe.

Visste ikke om bildene

Når det gjelder påstandene om at det er fylt stein i et større område enn det er gitt lov til, har Torsøe tidligere sagt til NRK at han er sikker på at det ikke er tilfelle, og at det er gjort skanning av bunnen for å ha kontroll på dette.

På spørsmål om han fortsatt holder fast ved dette synspunktet, svarer han fredag at han ikke er kjent med at det er kommet nye opplysninger når det gjelder dette.

Torsøe sier han er kjent med at noen mener at det er dumpet masse utenfor det godkjente området. Han er også klar over at velforeningen har engasjert dykkere som har vært nede og sett.

At det skal eksistere bilder som partene som har gått til anmeldelse mener dokumenterer dumping av masse utenfor det godkjente området, sier Torsøe at han ikke er kjent med disse bildene.

Torsøe har ikke sett selve anmeldelsen og eventuelle dokumenter som følger med.

– Jeg må ta forbehold med tanke på om det fremkommer andre opplysninger i saken som jeg ikke kjenner til, sier han.

Torsøe uttaler seg på vegne av både Støodden Båthavn AS og Støodden Utvikling AS.