Politiaksjoner har skremt pirattaxiene

Politiet fortsetter å aksjonere mot pirattaxier i kristiansandsområdet. I helgen ble to forhold anmeldt. Flere sjåfører er nå dømt for ulovlig drosjekjøring.

Politiet stenger av julegate i Kristiansand sentrum

Politiet har tatt oppstilling ved gågata i Kristiansand.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

En 26 år gammel mann er dømt til å betale 18 000 kroner, eller han må sone 36 dager i fengsel etter pirattaxikjøring. I tillegg mistet han førerkortet i et halvt år og må dekke saksomkostningene.

Flere tilsvarende dommer er avsagt i Kristiansand tingrett den siste tiden. Politiet merker at dommene virker avskrekkende.

– Færre pirattaxier

Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen sier at antall piratdrosjer er betydelig redusert.

– I fjor aksjonerte vi på denne tiden, og vi tror at anmeldelsene og dommene i etterkant har virket avskrekkende. I 2016 hadde vi om lag 100 mistenkelige kjøretøyer «på blokka», mens tallet er redusert til det halve så langt i år.

– Hvem er sjåførene?

– Det er stort sett unge menn. Noen kjenner vi fra andre straffbare forhold. Folk bør være skeptiske til å bruke denne typen transport, sier Eriksen.

«Hvem kjører i kveld»

26-åringen som fikk sin dom første desember, sa i retten at han bare utførte kjøring «for å gjøre gode gjerninger» og «for å komme seg ut av huset». Han ble stanset av politiet flere ganger i 2016 og 2017 med passasjerer i bilen, og fikk flere forelegg som han ikke vedtok.

I retten ble det lagt fram bevis på at han flere ganger hadde skaffet seg kjøreoppdrag gjennom facebooksiden «Hvem kjører i kveld – Vest-Agder».

Politiet avdekket at transporten skjedde mot betaling som var avtalt i forkant av transportoppdragene.

Straffen ble skjerpet fordi kjøringen har foregått over et relativt langt tidsrom og har vært økonomisk motivert.

26-åringen møtte uten forsvarer. Politiadvokat Bernt Olav Bryge sier at det ikke er kommet inn noen anke, men dommen er ennå ikke rettskraftig.

– Vær kritisk

Politiførstebetjents Jan Kåre Eriksen sier publikum bør være mer kritisk når de skal ha skyss hjem fra byen.

– Lovlige drosjesjåfører har politiattest og løyve til å drive persontransport. Pirattaxikjøring medfører at de som kjører lovlig, mister næringsgrunnlaget.

Agder Taxi

Det der de lovlige taxiene som taper stort på pirattaxivirksomheten.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Eriksen sier at politiet vil fortsette å overvåke det ulovlige drosjemarkedet.

– Vi har tjenestemenn som er godt kjent og vet hva de skal se etter. Enkelte steder går igjen. De samme bilene dukker opp flere ganger gjennom hele natta. Da tar vi en samtale med både sjåføren og passasjerer for å se om dette er vanlig hjemkjøring av bekjente eller ulovlig virksomhet.

Julebordsesongen er høysesong for pirattaxiene.

– Folk er lettkledde og vil gjerne fort hjem. Det er mye folk på byen, og da er det mer fristende å ordne seg annen transport enn å stå i en drosjekø. Men vi håper etter hvert at markedet vil falle bort ved at folk velger lovlig transport, sier Eriksen.