Plyndret fortidsminner

Verdifulle fortidsminner kan være stjålet fra Egsjordene i Kristiansand. Feltet er under arkeologisk utgraving, og uvedkommende har de siste nettene søkt etter verdifulle gjenstander med metalldetektor i området. Politiet er koplet inn i saken.

Verdifulle fortidsminner kan være plyndret på Egsjordene i Kristiansand. I nattmørket har det vært søkt med metalldetektor etter verdifulle gjenstander på feltet som nå er under arkeologisk utgavning. Politiet er koplet inn i saken.