Plasten henger i trærne etter flommen

Norges Bondelagd tar initiativ til en oppryddingsdugnad etter flommen på Sørlandet. Mange steder henger det store mengder plast etter rundballer som ble tatt av vannmassene.

Plastsøppel

Rundballer er blitt til plastsøppel. Trærne ved Mandalselva er fulle av plast - noe som viser hvor høyt vannet gikkk under flommen.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Sporene etter flommen i forrige uke er tydelige langs Mandalselva. Mengder av plast fra rundballer finnes både oppe i trærne og langs hele elveleiet.

Plastsøppel i Mandalselva

Rundballene er gått i oppløsning og blitt søppel.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Da Norges Bondelag besøkte flomrammede bønder i dag, sto oppryddingdugnad på programmet. Leder av Vest-Agder Bondelag, Tor Erik Leland, sier at bøndene vil ta sin del av ansvaret for ryddingen.

– Men vi trenger å ha flere med på laget. Erfaringene fra siste flom viser at mye annet blir tatt av elva, men plasten er spesielt synlig. Det er den folk ser, men da vi gikk rundt og ryddet, ble sekkene også fylt opp av mye annet. Vi håper å få flere folk og kanskje kommunene med på laget, sier Leland.

Rundballer i elv

Det lå tett med rundballer i elvene på Sørlandet under flommen.

Foto: NRK

Hyppigere flommer

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes sier de er nødt til å ta tak i flomsituasjonene som blir stadig hyppigere.

Redder rundballer i Mandal

Forsøk på å redde rundballer under flommen i Mandalselva.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Vi vet at matjorda og de mest fruktbare områdene ligger langs vassdragene.Og det er der flommen rammer oftest.

Lars Petter Bartnes

Leder i Norges Bondelag. Lars Petter Bartnes tar initiativet til en opprydningsdugnas etter flommen på Sørlandet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

På en solskinnsdag, gjelder det å redde så mye som mulig. Mange steder har jordene stått under vann i flere døgn.

Mye matjord gått tapt

Styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland forteller at de nettopp har beøkt en gård hvor flommen tok all matjorda.

Birte usland

Birte Usland er sytremedlem i Norges Bondelag.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det ses ikke så godt på bilder, men det er det som er den store katastrofen her. De jordene har gått fra å være god potetjord og grønnsaksjord til å bli et område hvor det kanskje bare kan dyrkes gress. Og det er alvorlig.

Tilbake i Mandalselva hvor plasten forteller om hvor høyt vannet gikk. Mandal kommune har foreløpig ingen plan for opprydding, men sier de er glade for initiativet som nå kommer fra Bondelaget.

Rundball langs elveleie

Rundball ved Mandalselva.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK