Tryggere veier

Billige midtdelere virker.

Statens vegvesen demonstrerer nye midtdelere
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Prøveprosjektet med midtdelere av plast på E39 i Songdalen har vært bra for bilistene, ifølge en ny rapport.

Men ambulansesjåførene er ikke positive, fordi midtdelerne hindrer dem i å kjøre forbi andre bilister. 

LES: SKAL HINDRE MØTEULYKKER

Unikt prøveprosjekt

Samferdselsministeren vurderer den nye midtdeleren som skal plasseres på E39.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vurderer plast-midtdelerne.

Foto: Håkon Aurlien

Forsøket på E39 i Songdalen er et at de første her i landet med halvmeterhøye gule flagg montert på plastskinner midt mellom kjørefeltene.

Dette er en langt billigere løsning enn tyngre betongkonstruksjoner. Statens vegvesen ba pulikum om tilbakemeldinger fra publikum da forsøket ble satt i gang i september 2007.

Større avstand mellom biler

- Trafikantene gir inntrykk av av de følger seg tryggere og at de har lagt seg litt tuil høyre i kjørebanen og laget avstand til motgående trafikk, sier vegsjef Johan Mjaaland i Vest-Agder.

-De som kjører utrykningskjøretøyer sier imidlertid at de sliter med å komme seg fram, sier Mjaaland.

Midtdelerne blir stående utover i 2008. Vegvesenet vil blant annet se hvordan de påvirker trafikken hvis det kommer en del snø.