Planlegger for korona-pasienter

Arendal kommune vurderer å bruke Sam Eyde videregående skole og Sør Amfi som mottakssenter for korona-pasienter. Det er allerede etablert en korona-avdeling ved Myratunet rehabiliteringssenter.