NRK Meny
Normal

Planer på Flekkerøy: – Nå skal dette bli en opplevelse

Et nytt kyst, kultur- og opplevelsessenter planlegges på Flekkerøy i Kristiansand. I samme slengen foreslås nasjonalpark.

Frode Stokkeland

Frode Stokkeland har store planer for området de det gamle fiskeanlegget på Flekkerøy nå ligger.

Foto: Geir Ingar Egeland/NRK Sørlandet

– Vi har lyst til å lage et senter som favner bredt med kulturhistorie og den mulige nasjonalparken, sier Frode Stokkeland i styringsgruppa for opplevelsessenteret.

Det finnes foreløpig ikke tegninger eller skisser for senteret, kun tanker om hva det kan inneholde.

Frode Stokkeland viste NRK rundt på bryggeområdet onsdag, i forbindelse med saken der hyttenaboer krever opprydding ved det gamle fiskeanlegget.

Frode Stokkeland på Flekkerøy har store planer for Lindebøkilen.

Senter for natur og kultur

Stokkeland er daglig leder i selskapet Solsida Brygge AS, som eier det gamle og forfalne anlegget.

Lindebøkilen, Flekkerøy

Fiskeanlegget i Lindebøkilen har forfalt siden det ble lagt ned på 90-tallet.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det har et betydelig potensiale. Det er kjedelig at et anlegg som dette skal ligge brakk, sier Stokkeland.

Ønsket er å få til et kulturhistorisk natursenter med et opplevelsessenter med alt fra seilskuter til hummer.

– Det kan være akvarium der vi får vist fram livet i havet, og følge hummeren fra yngel til voksen, sier Stokkeland.

Senter er tenkt plassert i gamle Flekkerøy havn fra seilskutetiden.

– Det er spennende planer, men det er litt tidlig å snakke om detaljene. Det er 50/50 sjanse for at vi får til noe innen noen år.

Positiv turistnæring

Reiselivsselskapet for agderfylkene, Visit Sørlandet er allerede orientert om planene.

– Dette høres veldig spennende ut, sier daglig leder Heidi Sørvig.

Heidi Sørvig, Visit Sørlandet

Heidi Sørvig i Visit Sørlandet.

Foto: Svein Sundsdal
Slippen ble til strand

Verftet i Ny-Hellesund, er ifølge Sørvig et godt eksempel på hvordan kysten kan utnyttes bedre.

Foto: Nina Kristiin Vraa

Hun synes det hadde vært fint både for Kristiansand og landsdelen å få på plass en attraksjon som fremhever skjærgården.

– Den er en utrolig viktig del av opplevelsen for de tilreisende.

Sørvig trekker fram badebåtene, friluftsrådet, DNT Sør, fyrturisme og Bragdøya kystlag som eksempler på gode tiltak i samme retning.

– Kystmiljøet på Sørlandet er godt kjent, og er et av hovedmotivene for dem som reiser hit. Jo mer vi legger til rette for opplevelser rundt det, jo bedre er det.

– Er dette noe dere savner å kunne selge?

– Ja, jeg tror det. Hvordan vi kan selge kysten i forhold til kurs- og konferanser hele året er interessant. Der trenger vi flere gode produkter, sier hun og nevner Verftet i Ny-Hellesund som eksempel.

– Det går på å spille hverandre gode i et marked. Jo flere tilbud som finnes, jo mer attraktiv er helhetsopplevelsen.

Selv om planen er vage, har Frode Stokkeland stor tro på prosjektet.

– Vi kan ikke være tydeligere nå, men dette kan bli knallbra, sier han og peker utover det gamle bryggeområdet.

Utreder nasjonalpark

Parallelt er det så vidt påbegynt en utredning av om det bør etableres en nasjonalpark i Vest-Agder, som vil inkludere Flekkerøy.

Initiativtakerne til et opplevelsessenter på øya, flagger nå at de gjerne også plasserer et nasjonalparksenter der.

Fra før inngår øya i Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde, som ble opprettet i 2005. Det var det første vernet av større skjærgårdsområder i Sør-Norge.

Nasjonalpark på Hove

Slik kan opplevelsessenteret til Raet nasjonalpark bli seende ut.

Foto: Tegning fra Hove drift og utviklingsselskap

– Styret har fått i oppdrag å se på fordeler og ulemper med en nasjonalpark. Det er en lang prosess på et tidlig stadie, sier styreleder i verneområdet Reidar Gausdal.

Det var ordførerne i Farsund og Flekkefjord som tok dette opp med Fylkesmannen, og fikk prosessen i gang.

Bakgrunnen er etableringen av Raet nasjonalpark med et opplevelsessenter på Tromøy i Arendal, og Telemark.

Utredningen i Vest-Agder ledes av verneområdeforvalter Bjørn Wikøyr, som opplyser at det foreløpig handler om å innhente kunnskap om hva en slik park vil innebære.

– Jeg synes det er veldig positivt at noen tar tak i de flotte naturkvalitenene som finnes både over og under vann i vår region, og jobber for å lage opplevelser for publikum, sier Wikøyr.

– Kysten er et av våre viktigste produkter. Det er spennende å se på hva en nasjonalpark kan innebære, sier Heid Sørvig i Visit Sørlandet.

Styringsgruppe på plass

Planleggingen av et opplevelsessenteret på Flekkerøy er på et svært tidlig stadie. Det andre møtet i styringsgruppa er planlagt 6. oktober.

Denne uken kom det to nye personer med i styringsgruppen.

Den ene kommer fra fylkeskonservatoren, den andre fra Pedagogisk senter. Fra før er en representant fra Fylkesmannen med i styringsgruppa, opplyser Frode Stokkeland.

– Sammensetningen skyldes at vi tenker opplæring ved senteret. Helt fra SFO og barneskolen til studenter, sier initiativtakeren.

Les flere saker om raet nasjonalpark.