Planer for sykehuset

Mange er interesserte i å starte ny helsevirksomhet i sykehusbygget.

Mandal sykehus
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mange er interessert i å drive videre med helsevirksomhet i lokalene til Mandal sykehus, når det legges ned til påske.

Ordføreren Alf Gottfred Møll sier at kommunen har mottatt en rekke henvendelser fra folk med ideer og planer.

- Det har kommet en del inspill. De har kommet fra seriøse hold og de har substans i seg, det er jeg overbevist om, sier Møll.

Regionalt helsesenter

Ordføreren i Mandal er hemmeligetsfull. Heller ikke hans medpolitikere i driftsstyret fikk detaljer da Møll orienert om hva som skjer med sykehuslokalene. Men litt røpte han.

Alf G. Møll FrP i Mandal

Ordfører Alf Gottfred Møll i Mandal.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

- Dette er på tenkestadiet, men jeg ser for meg et regionalt helsesenter med kanskje noen små operasjoner, røntgen og alt som hører med. Det er muligheter, sier Møll.

Nye arbeidsplasser

Politikerne i Mandal vil satse offensivt og har satt ned ei gruppe, der blant andre varaordfører Tore Askildsen er med. Prosjektet kalles "Ny start for Mandal sykehus". Også tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen er engasjert for å hjelpe Mandal kommune i denne saken.

- Det bør være mulig å skape noe nytt som gir grunnlag for vekst og flere arbeidsplasser, og ikke bare flytte arbeidsplasser fra en del av byen til en annen del, sier Askildsen.

Kort sårprosess

Formelt er ikke vedtaket om å legge dagens sykehusdrift endelig, men de fleste tror det går den veien. Og ordføreren mener det ikke nytter å henge med hodet.

- Sårprosessen må være kort i denne sammenhengen. Nå vil jeg over i en annen fase - kreativitetsfasen, sier Møll.