Plan for ny E18 vedtas i dag

I dag skal planen for ny E18 fra Dørdal i Telemark til Grimstad vedtas i styret i det interkommunale samarbeidet der åtte kommuner er med. Flere innsigelser til det store veiprosjektet er ryddet unna, sier styreleder og Risør-ordfører Per K. Lunden.