Personbil og brøytebil kolliderte

Det er redusert fremkommelighet på rv 41 ved Hynnekleivkrysset, på strekningen Timenes-Åmli i Aust-Agder, etter et trafikkuhell. Politiet opplyser at det er en personbil og en brøytebil som har kollidert. Skadeomfang er foreløpig uavklart.