Penger til nedlagt senter

Politikerne lover penger til arbeidstreningssenter for rusmisbrukere, men pengene kommer en måned for sent. Senteret er allerede lagt ned.

Norske kroner.
Foto: ScanStockPhoto

Kristiansand Arbeidstreningssenter, KATS, vil bli lagt ned, til tross for at kommunen har bevilget 650 000 kroner til driften.

Det sier leder av avviklingsstyret Olav Molland.

Senteret visste ikke at politikerne ville redde driften. Nå er ansatte sagt opp og utstyr rigget nedskriver Fædrelandsvennen.

- KATS har ingen mulighet til å fortsette tilbudet til rusmisbrukere, til tross for pengene. Vi er under avvikling og de ansatte har fått nye jobber, sier Molland.

En måned for sent

Olav Molland

- Rusmisbrukerne må få et nytt tilbud, ellers ødelegges alt vi har oppnådd, sier Olav Molland, leder av avviklingsstyret.

Foto: Gerd Molland

KATS søkte i mai om 650 000 kroner fra Kristiansand kommune til drift i 2008. I november fikk styret brev fra helse- og sosialsektoren om at det ikke kunne regne med mer penger.

Tirsdag lovet kommunalutvalget senteret pengene, men da var det for sent. 

- Hadde KATS fått beskjed om pengene bare en liten måned tidligere kunne arbeidestreningstilbudet til rusmisbrukere ha fortsatt. 

- Vi måtte vi ta stilling til den videre driften 14 dager før lovnad om pengene kom, og vi hadde fått brev av kommunen om at vi ikke kunne forvente mer penger, derfor tok vi følgene av det, sier Molland.

Mister viktig tilbud

KATS er et lavterskeltilbud. Det vil si at klientene ikke trenger noen henvisning, eller er plassert der av behandlingsapparatet. De som orker møter opp og jobber noen timer hver dag med pallesnekring og kapping av ved. For dette får de 100 kroner dagen og et godt måltid.

Mellom 15 og 20 personer har nå mistet jobbtilbudet. KATS håper kommunen vil finne et nytt tilbud til rusmisbrukerne.

- Vi vil nå ta opp dette spørsmålet med sosialkontoret, for vi mener at de som nå er på god vei til å finne en løsning for sitt liv, må få et nytt tilbud for å ikke ødelegge opplegget som allerede er gjort for dem, sier Molland.