Penger til fengsel i Mandal, ikke Froland

Regjeringen lover 10 millioner kroner til planlegging av nytt fengsel i Mandal, mens fengselet i Froland lar vente på seg.

Fengsel i Mandal tomta

Her er politikerne på den tiltenkte fengselstomta i Mandal. Fra venstre Norunn Benestad Tveiten (H), Jan Arild Ellingsen (Frp), Åse Michaelsen (Frp) og Alf Erik Andersen (Frp).

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Det var budskapet Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Jan Arild Ellingsen hadde med seg til pressekonferansen i Mandal i forbindelse med fremlegging av regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

– Regjeringen starter her, men det betyr ikke at det ikke kommer fengsel i Froland og på Evje. Det har allerede Stortinget bestemt, og det vil være dumt for en mindretallsregjeringen å legge seg ut med Stortinget, sa Ellingsen.

Jan Arild Ellingsen

Frps justispolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen hadde med seg 10 millioner kroner til Mandal.

Foto: Lars Eie / NRK

To fengsler

Jubelen var stor da det for snart ett år siden ble klart at Sørlandet skulle få to nye fengsler med 180 plasser på hvert sted. Ett i Mandal og ett i Froland.

Ellingsen sier man tar sikte på å sikre finansiering av nytt fengsel i Mandal i forbindelse med framleggelse av nasjonalbudsjettet for 2017 i oktober.

– Hva med fengselet i Froland og avdelingen i Evje?

– Det er ingen som har glemt verken Froland eller Evje. Alle stedene har kvaliteter som gjør dem egnet for nytt fengsel, men nå har regjeringen valgt å starte i Mandal. Det kommer det til å bli støtte for i Stortinget, sier Ellingsen.

Alf Erik Andersen

Mandalsordfører Alf Erik Andersen kunne smile i dag. Nå er det klart at Mandal får planleggingsmidler til nytt fengsel.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Ikke løftebrudd

Han mener ikke dagens pressekonferanse representerer løftebrudd.

– Nei, overhodet ikke. Ingen har sagt at det ikke skal bygges fengsel i Froland. Det skal bygges 300 fengselsplasser fordelt på Mandal og Froland, men man starter ikke begge steder samtidig. Det tror jeg folk har forståelse for, sier Ellingsen.

Flere har reagert på at lite har skjedd i fengselssaken det siste året. Ifølge Ellingsen har prosjektet tatt lengre tid fordi departementet har vurdert muligheten for å bygge gjennom såkalt OPS-prosjekt. Nå har regjeringen i stedet landet på at nytt fengsel skal bygges i regi av Statsbygg.

– Grunnen er at fengsel er såkalt formålsbygg. Frp støtter i utgangspunktet OPS-prosjekter fordi vi mener det går raskere, men nå har regjeringen etter nøye overveielser landet på at man ønsker å bygge på tradisjonell måte.

– Garanterer du at det kommer fengsel i Froland?

– Ja, det gjør jeg selvfølgelig.

Gledenes dag

Til stede på pressekonferansen var blant annet hans partikollega Åse Michaelsen samt stortingsrepresentant Norunn Benestad Tveiten (H) og mandalsordfører Alf Erik Andersen (Frp).

– For regionen er dette et enormt løft. Vi får en byggeperiode på 18 måneder hvor entreprenører må stille med 150–200 arbeidere. Når fengselet står ferdig, så får vi 150 ansatte som skal passe på de innsatte.

Mandalsordføreren er helt sikker på at fengselsadministrasjonen blir lagt til Mandal med omkring 40 ansatte.

– Man kan ikke bygge et fengsel uten administrasjon. Derfor mener jeg det er logisk at denne havner her.

Saken oppdateres.