Påstand om at tiltalte frifinnes

– Vi legger ned påstand om at tiltalte frifinnes for samtlige forhold, sier sjubarnsmorens forsvarer Olav Sylte. Medforsvarer Katja Hakvaag Kristiansen skal nå prosedere over straffeutmåling.

Tiltalt sjubarnsmor i giftdrapssak
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK