NRK Meny
Normal

Påstand om 13 års fengsel

Aktor Dennis Danielsen mener 48-åringen som er tiltalt for drapsforsøk etter en hyttebrann på Evje i fjor bør dømmes til 13 års fengsel.

Brann Evje Matkroni
Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Offeret har i retten fortalt at tiltalte helte bensin over henne og tente på.

– Det er etter mitt syn ingen grunn til å betvile fornærmedes fremstilling av saken, sier Danielsen.

Dennis Danielsen

Aktor Dennis Danielsen.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Ekskona hadde livstruende brannskader som dekket 75 prosent av kroppen etter hendelsen og det var usikkert om hun ville overleve.

Aktor mener tiltalte må dømmes for forsøk på forsettelig drap på ekskona og i tillegg etter mordbrannparagrafen, for å ha forvoldt brann hvor liv lett kunne gått tapt.

Aktor viser til at døtrene på 12 og 14 år lå og sov i hytten da tiltalte gikk inn på soverommet med bensinkannen.

Han mener tiltaltes forklaring fremstår mindre troverdig og han mener den er endret over tid.

Forsvarer ber om frifinnelse

Tiltalte mener har var psykotisk og benekter dessuten å ha startet brannen.

Forsvarer Henrik Bliksrud ber derfor om frifinnelse.

– Det er svært vanskelig ikke å få sympati for fornærmede. Det skal vi ha, men det må ikke smitte over på de krav som stilles i straffesaker.Enhver faktor som er i tiltaltes disfavør skal dere være sikre på, sier Bliksrud.

Han mener det bør legges til grunn av det meste av bensin kom ut under er håndgemeng om bensinkannen.

Bliksrud mener at aktors påstand om 13 års fengsel er for høy og at 8-9 år i fengsel vil være en mer riktig straff, dersom klienten skulle bli dømt etter tiltalen. Han mener også at saken må sees i lys av en uavklart psykisk situasjon.

– Skjærpende omstendigheter

Aktor mener drapsforsøket ikke var en impulshandling og at det foreligger flere skjerpende omstendigheter.

– Handligen er brutal og gruoppvekkende, sier Danielsen.

Han påpeker også at døtrene var tilstede og fikk se sin mor i fyll fyr.

I tillegg er det framsatt krav om at tiltalte betaler 600.000 kroner i oppreisingserstatning til sin ekskone, og 200.000 kroner til hver av døtrene som var til stede.

Strid om tilregnelighet

Tiltalte mener han var psykotisk under hendelsen, noe som bringer opp spørsmålet om tilregnelighet.

Forsvarer Bliksrud mener det er sterk tvil om hvorvidt klienten var tilregnelig. Han perker på at både en psykolog og en psykiater som har behandlet tiltalte, på tidligere tidspunkt har uttrykt tvil om det foreligger en grunntilstand som kan forårsake psykose.

– Om retten kommer til at ikke det var noen psykose, er det uansett en psykisk ustabil, desperat og livredd person, sier Bliksrud.

Aktor Dennis Danielsen viser derimot til rapporten fra de to rettspsykiaterne og at de ikke ser grunn til å tvile på konklusjonen, selv etter det som har kommet fram i retten.

De sakkyndige konkluderer med at det ikke er holdepunkter for at tiltalte har noen tilstand som gir grunnlag for psykose. Tiltalte har hatt psykiske problemer og problemer med rus.

– Jeg mener retten må følge den vurderingen de sakkyndige har gjort og konkluderer med at tiltalte var tilregnelig, sier Danielsen.

Dersom tiltalte skulle frifinnes ber Danielsen om at tiltalte bør dømmes til tvunget psykisk helsevern.

Dom i saken ventes om en drøy uke.