Pasientforening slakter rapport om stående MR

Pasienter med nakkeskader har i årevis håpet på at stående MR skal innføres i Norge. Nå er det samlet inn kunnskap om metoden, men rapporten som foreligger får sterk kritikk.

Benedicte Iselin Johansen

DESPERATE PASIENTER: Pasienter som ikke får svar på hva de feiler i Norge, betaler selv for vektbærende MR i London. Benedicte Iselin Johansen er en av mange som har fått påvist skader.

Foto: privat

– Rapporten har en ensidig fremstilling som heller mot at stående MR ikke har noen nytteverdi, sier Espen Rognaldsen i Nakke- og kjeveskaddes landsforening.

Foreningen har foreslått å innføre stående MR i Norge fordi de mener metoden kan avdekke skader som ikke blir funnet ved liggende MR, som tilbys i Norge i dag.

Pasienter som har levd med sterke smerter og ikke fått noen diagnose her, forteller at stående MR i utlandet ga svar på hva som var galt. Flere skal ha fått påvist alvorlige skader.

I fjor bestemte Bestillerforum RHF at stående MR skulle vurderes. Folkehelseinstituttet (FHI) ble bedt om å samle inn og vurdere kunnskap om metoden.

Det er dette arbeidet som nå får kritikk.

– Vet ikke om det er nyttig

Forskningssjef i FHI Signe Flottorp, sier de ikke påstår at stående MR ikke har noen nytteverdi.

– Vår konklusjon er at vi mangler gode studier for å vurdere verdien. Vi vet ikke om metoden er nyttig eller ikke, sier hun.

Rognaldsen sier hans syn er basert på hvilken informasjon FHI har brukt.

– De har ikke har lagt vekt på relevant forskning, sier han.

FHI har lett etter forskning som sammenlikner stående og liggende MR. De har sett på fire metodevurderinger, som konkluderer med at det er lite dokumentasjon.

Forskning Rognaldsens forening har gitt referanser til, er ikke studert. FHI fant ikke noe de mener er relevant, men kan ikke utelukke at noe er det:

«Vi har ikke hatt kapasitet til å vurdere alle referansene i fulltekst», skriver FHI.

Flottorp sier det er et poeng at de selv ikke skal velge hva de skal gå gjennom. Det skal avgjøres ved systematiske søk i databaser.

MR

I dag er det bare liggende MR som tilbys i Norge.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Har ikke kontaktet eksperter

Rognaldsen reagerer også på at FHI ikke har vært i kontakt med eksperter på stående MR.

– Det er merkelig at de ikke har innhentet informasjon fra utenlandske eksperter. De har bare spurt norske spesialister, som hverken har kunnskap om eller erfaring med metoden.

Flottorp sier de vurderte at det ikke var nødvendig med informasjon fra utlandet.

– At en fagekspert mener én metode er bedre enn en annen, er ikke nok alene. Vi må bygge arbeidet på solide studier utført etter anerkjente metoder, sier hun.

FHI har vært i kontakt med fagmiljøet i Norge. Blant disse er to norske overleger i radiologi, som har sett bilder tatt med stående MR.

De tror metoden kan være nyttig som en supplerende undersøkelsesmetode, men sier at mangelen på gode studier gjør at de ikke kan begrunne at det er behov for en slik maskin.

Andre, norske fageksperter, som jobber mye med slike pasienter, mener stående MR bør innføres.

Espen Rognaldsen, Nakke- og kjeveskaddes landsforening

Espen Rognaldsen i Nakke- og kjeveskaddes landsforening, mener rapporten fra FHI er ensidig.

Foto: NRK

– De ønsker ikke annen informasjon

Nakkeskadde Mia-Marlena Nordstokke reagerer også på FHIs metoder.

– At de ikke har tatt kontakt med utenlandske eksperter på stående MR, er et bevis på at de ikke ønsker annen informasjon, sier hun.

Hun er én av flere hundre norske pasienter som har tatt stående MR i utlandet. Det avdekket flere skader i nakken, som ikke ble funnet i Norge.

– Hadde det vært stående MR her, kunne skadene mine blitt påvist med en gang. Da kunne jeg unngått mange år med feil trening og behandling. Det har trolig bare gjort vondt verre, sier hun.

Mia-Marlena

Etter en bilulykke i 2005, fikk Mia-Marlena Nordstokke et liv med sterke smerter. Da hun tok MR i London flere år senere, fikk hun påvist flere skader i nakken.

Foto: privat

Direktører skal avgjøre

Med rapporten fra FHI synes Rognaldsen det er vanskelig å se for seg at stående MR kan bli innført i Norge nå.

– Om man ikke begynner å diagnostisere disse alvorlige nakkeskadene, vil svært mange fortsatt stå uten forsvarlig helsehjelp.

Han mener det også er et problem at FHI ikke belyser omfanget av nakkeskader i Norge.

Det er Nye Metoder bestående av direktørene i helseforetakene, som skal avgjøre om metoden skal innføres.