Pasienter tar bussen

Stadig flere pasienter velger å ta buss - og ikke ambulanse til Oslo.

sykehusseng ambulanse

Færre pasienter fraktes i ambulanse eller drosje til Oslo. (illustrasjonsbilde)

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Mange pasienter benytter seg av helsebussen som Sørlandet sykehus startet opp vår. Bussruten som frakter pasienter fra Sørlandet til Oslo opplever en stadig økende etterspørsel.

- Etter at vi startet opp tilbudet i mai har vi hatt en tredobling av pasient-strømmen fra Sørlandet til Oslo - og tilbake igjen, sier avdelingsleder, Tor Laukvik, ved avdelingen for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus.

Bussen kjører fem dager i uka fra kristiansand via Arendal til Oslo - og tilbake. Da busstilbudet startet i mai var det rundt 130 pasienter som benyttet seg av tilbudet. I september var antallet steget til rundt 400.

Trenger trolig flere pasientseter

- Vi har allerede opplevd at enkelte mandager på vei inn til Oslo og fredager på vei hjem - at vi begynner å nærme oss det vi klarer av kapasitet, sier Laukvik

En viktig grunn til dette, er at pasientene i stor grad er tilfreds med det nye tilbudet. Og Laukvik utelukker ikke at sykehuset kan bli nødt til å øke kapasieteten - enten ved å øke antall seteplasser i bussen eller sette flere busser i trafikk.

LES: BUSS ERSTATTER AMBULANSE