Pasienter plages av røyking på lungeavdelingen

Pårørende og pasienter ved lungeavdelingen på sykehuset i Arendal er plaget av ulovlig røyking på verandaen rett ved TV-stua. Nå vurderer sykehuset tiltak mot problemet.

I en e-post til sykehuset skriver en pårørende at flere pasienter ikke ønsker å bruke TV-stua, fordi man blir plaget av sjenerende røyklukt fra dem som røyker på verandaen.

«Døra de går inn og ut av konstant, ligger i forbindelse med TV-stua og der blir det både kaldt og dårlig lukt!», heter det i e-posten.

Den pårørende som har skrevet e-posten til sykehuset er ofte på besøk på lungeavdelingen og har tatt saken opp med de ansatte på avdelingen, men har fått til svar at dette er et problem som ikke er så lett å løse.

Ikke tillatt å røyke på verandaen

Ole Høie

Avdelingsleder Ole Høie sier sykehuset nå vil vurdere tiltak mot røyking på lungeavdelingen.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Avdelingsleder ved medisinsk avdeling Ole Høie sier til NRK at han er vel kjent med røykeproblematikken på lungeavdelingen, og sier at det er røykeforbud på hele sykehuset unntatt i røykebua som ligger adskilt fra selve sykehuset.

– Det er ikke tillatt å røyke på sykehuset eller på denne verandaen ved lungeavdelingen. Men forbudet blir ikke etterlevd og pasienter røyker på denne verandaen. Det er sjenerende for andre pasienter på avdelingen, sier Høie.

Han sier avdelingsledelsen nå vil forsøke å finne en løsning på problemet.

– Vi har tidligere forsøkt å låse døra ut til verandaen, men da kommer det kraftige protester fra dem som røyker. Nå vil vi vurdere å låse døra permanent, sier Høie.

Ingen maktmidler

Sørlandet sykehus skal være et røykfritt sykehus, men Høie sier at man ikke har noen maktmidler mot de pasientene som røyker.

– Vi er jo et sykehus som skal hjelpe pasienter og yte service og vi har således ingen maktmidler å bruke mot pasienter som bryter røykeforbudet ved sykehuset. Røykeforbudet er slik sett et intensjonsforbud, sier han.

Høie lover nå at sykehuset skal se på problematikken med røyking på lungeavdelingen og se på flere ulike tiltak for å unngå at pasienter blir sjenert av røyklukt og kald trekk fra verandaen utenfor pasientenes oppholdsrom.

Røyking sykehuset i Arendal

Det er røykeforbud på sykehuset i Arendal, men sykehuset kan ikke gjøre noe i forhold til pasienter som bryter forbudet.

Foto: Kari Løberg Skår (Montasje) / NRK