Pasienten reagerer på straffen mot «snokelegen»

Pasienten som opplevde at en lege snoket i journalen hans, mener det er galskap at legen «slapp unna» med advarsel og 10.000 kroner i bot.

Brev fra Fylkesmannen

En lege ved Sørlandet Sykehus gjorde 75 ulovlige oppslag pasientjournalen til en kristiansandsmann. Barnelegen var privat involvert i en barnefordelingssak, der han representerte ekskona. Legen brukte mannens psykiske helse som argument for at han var uskikket til å ha barna, ifølge pasienten.

Foto: Lars Hægeland / NRK

– Han har fått lik straff som å kjøre på rødt lys i trafikken. Det føles fryktelig urimelig, sier pasienten.

NRK har gjennom flere artikler skrevet om pasienten som ved en tilfeldighet oppdaget at en lege ved Sørlandet sykehus satt på sensitive opplysninger som han ikke skulle hatt innsyn i.

Både politiet og Helsetilsynet har konkludert med at legen har «snoket» i journaler til fem pasienter ved Sørlandet sykehus.

NRK har dokumentasjon på at legen privat frontet barnefordelingssaken for mannens ekskone.

Det var pasienten selv som politianmeldte legen etter selv å ha avdekket snokingen under en behandlingstime. Helsetilsynet har gitt legen en advarsel.

– Jeg husker ikke alt jeg har sagt i terapi, og jeg vet ikke hvor opplysningene om meg har tatt veien, sier kristiansanderen.

DPS Solvang skilt

Legen som egentlig var barnelege, var i spesialisering i psykiatri ved DPS Solvang.

Foto: Lars Hægeland / NRK

– Jeg fant lite praksis på dette

Politiadvokat Einar Hald sier strafferammen for lovbruddet er bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Størrelsen på bøter vurderes opp mot den dømtes inntekt. Pasienten selv mener 10.000 kroner er lommerusk for en lege.

– Jeg fant lite praksis på dette. Forelegget er gitt, det står der og er vedtatt, sier Hald.

– Hvordan kom du frem til 10.000 kroner?

– Vi opererer ikke med noen faste bøtesatser, og dette er ut fra en totalvurdering.

Nylig ble en lege på Østlandet ilagt 30.000 kroner i bot av politiet for å ha snoket i journalene til en kvinne, ifølge Nettavisen.

Beholder lisensen

Legen ble oppsagt ved Sørlandet sykehus etter at det ble avslørt at han hadde foretatt 109 ulovlige journalsøk. 75 av disse gjaldt pasienten NRK snakker med. Det ble også tatt utskrifter.

Helsetilsynet kan ikke bevise at han har gitt opplysninger videre, sier fagsjef Aud Nordal. Han beholder lisensen, og kan fortsette som lege.

Hun sier sykehusene selv kan politianmeldte slike saker, men det har ikke Sørlandet sykehus gjort.

Nå har pasienten gitt beskjed til sykehuset at han ikke lenger kommer i terapi ved DPS Solvang etter avtale med psykologen.

Oddvar Sæther

Klinikksjef ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Min tillit til sykehuset er svekket, men jeg skjærer ikke alle over én kam. Jeg tør ikke risikere å møte på denne mannen i helsevesenet.

Klinikksjef ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther, sier sykehuset tok saken alvorlig.

– Vi valgte å si opp vedkommende, som er en usedvanlig sterke reaksjon. På vegne av sykehuset beklager jeg sterkt at pasienten ble et offer for en av våre ansattes utilbørlige adferd.

Sæther synes det er trist at pasienten ikke har nødvendig tillit til sykehuset, og derfor ikke ønsker å ta imot behandling hos dem.

– Men jeg håper vår reaksjon overfor den ansatte viser at vi har gode rutiner, sier Sæther.

Dersom pasienten ikke lenger ønsker å motta videre behandling ved Sørlandet sykehus, er det et mål å bistå han med helsehjelp et annet sted.

– Han skal ikke lide for en feil som er gjort ved sykehuset, og jeg ønsker personlig å engasjere meg for at han likevel kan få den hjelp han har krav på.

Vurderer søksmål

NRK har vært i kontakt med legen, som ikke vil uttale seg om saken.

Pasienten har engasjert advokat som skal hjelpe han med å klage på politiets straff. I tillegg vil han vurdere et personlig søksmål mot legen og Sørlandet sykehus.