Partiløse Godskesen flørter med KrF

Stortingsrepresentant og tidligere FrP-medlem Ingebjørg Godskesen, bruker Arendalsuka til å sanke informasjon om politiske partier. Nå er spørsmålet hvilket hun velger.

Ingebjørg Godskesen

Ingebjørg Godskesen valgte å bryte med FrP etter å havnet på kant med partiledelsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det står mellom KrF, Høyre, Pensjonistpartiet og De kristne sier Godskesen, som for tiden er partiløs.

Stortingsrepresentanten for Aust-Agder har lagt 17 år i Fremskrittspartiet bak seg. I juni i år, valgte hun å melde seg ut av partiet.

Godskesen havnet i en bitter strid om tvangssammenslåing i sitt fylkeslag, og trosset FrPs stortingsgruppe ved å stemme imot regionreformen og tre tvangssammenslåinger av kommuner. FrP svarte med å ville frata henne internasjonale verv i Europarådet og Nordisk råd.

Hadde stemt KrF om det var valg i dag

Siden da har Godskesen vært partiløs. Nå er hun imidlertid på jakt etter et nytt parti, i første omgang ett å stemme på under høstens stortingsvalg.

Godskesen som selv er fra Arendal, bruker Arendalsuka til å sanke informasjon om de ulike partiene.

Når NRK møter henne, er det ved KrFs stand. Det er ikke tilfeldig.

– Jeg står for mange av de samme verdiene som KrF. Dette gjelder både religion og Israels-politikk, samt det å skulle verne om barn og eldre, sier hun.

– Hvis du skulle stemme i dag, hadde det blitt KrF?

– Det er fare for det, men i morgen kan det vært noe annet. Det er lenge til den 11. september. Jeg må lese partiprogrammene nøye før jeg bestemmer meg.

På KrFs stand i Arendal, står leder i Arendal KrF, Tormod Vågsnes. Han synes det er hyggelig at Godskesen vurderer KrF.

– Jeg kjenner Ingebjørg godt og tror at mange av verdiene vi står for, er sammenfallende med hennes. Ingebjørg kjenner jo også KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad godt, og har samarbeidet med ham på Stortinget. Velger hun oss, vet hun hva hun får, sier Vågsnes.

Tormod Vågsnes og Ingebjørg Godskesen

Under Arendalsuka var Ingebjørg Goskesen på «partishopping». Her er hun sammen med KrF Arendals leder Tormod Vågsnes.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ikke ferdig med politikk

I oktober er det slutt på Godskesens åtte år lange stortingskarriere, men hun har ikke tenkt å gi seg i politikken. Hun vil engasjere seg i lokalpolitikk, men først må hun finne ut hvilket parti hun skal gå for.

Valget står mellom de samme partiene som det står om i det forestående stortingsvalget.

Godskesen vet at hun ved å skifte parti, ikke får Frp-politikk, men bedyrer at om hun går inn i ett parti, kommer hun til å være tro mot partiets program. Nå er målet å finne det partiet som ligger henne nærmest. Ifølge henne er det godt mulig at det blir KrF.

Selv om Godskesen slett ikke var enig i Høyre i saken om kommune- og fylkessammenslåing, utelukker hun heller ikke dette partiet.

– Nei, jeg gjør ikke det, men dette er én av tingene som gjør at det er veldig vanskelig å skulle velge Høyre, sier hun.