Partiet Rødt jubler etter ESA-kritikk av P-hus

– Det er strålende at overvåkningsorganet ESA har kommet til en tydelig konklusjon om P-huset under torvet i Kristiansand. Det er helt i tråd med kritikken vi har fremført, sier bystyrerepresentant Halvor Fjermeros.

Parkeringshus Torvet

Slik blir det nye parkeringshuset under torvet i Kristiansand. ESA mener kommunen har brutt EØS-regler ved tildeling av byggekontrakter og saken havner nå i EFTA-domstolen.

Foto: Veidekke Agder

Rødt-politiker Halvor Fjermeros så bokstavelig talt rødt når flertallet i bystyret i sin tid vedtok bygging av det omstridte parkeringshuset under torvet i Kristiansand.

Fjermeros har hele tiden hevdet at det ble gjort flere saksbehandlingsfeil da byggesaken ble lagt ut på anbud.

Han er glad for at EFTAs overvåkningsorgan ESA nå konkluderer med at kommunen har brutt EØS-reglene for offentlige anskaffelser ved tildelingen av en millionkontrakt for bygging og privat drift av parkeringshuset.

Norge ved Næringsdepartementet er nå stevnet for EFTA-domstolen i denne saken.

– En strålende nyhet

Halvor Fjermeros

Halvor Fjermeros (Rødt).

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Det er en meget fornøyd bystyrepolitiker som NRK intervjuer rett etter at nyheten ble kjent.

– Dette er en strålende nyhet. Vi i Rødt har jobbet med denne saken i ett og et halvt år. Det var i juli 2015 at vi tok opp denne saken med ESA. Det er bra at de endelig har kommet med en så tydelig konklusjon. Det er helt i tråd med de spørsmål vi stilte ved denne saken den gang, sier Fjermeros.

Han sier partiet Rødt har prøvd å overbevise hele det politiske miljøet i Kristiansand om at denne byggesaken ble igangsatt på sviktende grunnlag.

– Det var uavklarte ting ved det lovmessige rundt dette byggeprosjektet som vi ønsket å få frem, sier Fjermeros.

Skaden har skjedd

Partiet Rødt ser på det som en seier at man har fått støtte fra ESA i denne saken, men er innforstått med at byggeprosjektet går sin gang og ikke kan reverseres.

– For oss er dette en seier, men så må vi tilføye at skaden allerede er fullbyrdet. Det er ikke snakk om at noe kan tilbakestilles her, men det kan jo få andre konsekvenser. Vi er opptatt av at konsekvensene av en eventuell dom ikke skal skade kommunens økonomi, men det kan jo hende at det blir en innkorting av kontrakten. Det er kanskje en mulig sanksjonsform, sier Fjermeros.

– Rådmann Tor Sommerseth sier til NRK at han er overrasket over avgjørelsen til ESA og han mener at kommunen og departementet hele tiden har ment at de har behandlet denne saken korrekt. Hva er din kommentar til det?

– Han har ingen grunn til å være overrasket. Vi har påpekt dette hele tiden og de har hardnakket påstått at de har hatt alt på det tørre. De har kjørt dette som en hastesak fra sommeren 2015, men burde ha ventet og sørget for at de uklarheter som var rundt jussen var avklart. Det var det vi advarte mot, sier Fjermeros.

Rådmannen overrasket

Tor Sommerseth rådmann Kristiansand

Rådmann Tor Sommerseth.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmann Tor Sommerseth sier han er overrasket over den vendingen saken har tatt.

– Vi er jo noe overrasket over denne avgjørelsen i ESA, men foreløpig så har jeg ingen kommentar utover det, sier Sommerseth til NRK.

– Dere har hele tiden påstått at kommunen har gjort alt rett i denne saken. Men stevningen for EFTA-domstolen og ESAs avgjørelse viser vel at dere har gjort en feil?

– Dette er ESAs vurdering. Vi har hele tiden hatt tett dialog med departementet og departementet har hele tiden vært enig i vår forståelse av regelverket. Nå vil det være opp til domstolen å avklare hva som er riktig forståelse av regelverket, sier rådmannen.

Han sier denne saken nå er et forhold mellom EFTA-domstolen og nasjonen Norge.

Kleppe er ikke overrasket

Vidar Kleppe, Demokratene

Tidligere leder av kontrollutvalget i Kristiansand, Vidar Kleppe (Dem)

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Tidligere leder i kontrollutvalget i Kristiansand kommune, Vidar Kleppe (Demokratene), sier han ikke er overrasket over ESAs avgjørelse i denne saken.

– I motsetning til det politiske miljøet i Kristiansand og rådmann Tor Sommerseth, så kommer ikke dette som noen overraskelse på meg. Jeg har hele tiden sagt at her kan man risikere å ende opp med en rettssak som vil koste dyrt for Kristiansand kommune, sier Kleppe.

– Hva tror du resultatet blir til slutt i denne saken som nå ender med en rettssak i EFTA-domstolen?

– Jeg skal ikke spekulere i utfallet av denne saken, men bare det at Norge er stevnet for EFTA-domstolen i saken, er jo alvorlig i seg selv. Så dette er langt mer enn en ripe i lakken. Hele forstillingen og hele fronten i bilen har jo kollapset her, for å bruke det som et bilde, sier Kleppe.

– Er dette en flau sak for kommunen?

– Ja, dette er ikke bra for kommunen. Som tidligere leder av kontrollutvalget så har vi satt spørsmålstegn ved denne saken gang på gang. Vi har advart mot den prosessen som har vært, sier Kleppe.