Pårørende mener «celle» for personer med demens var nødvendig

Kveling, drapstrusler, harde slag, klyping og spytting fra personer med demens. Pårørende har forståelse for at de ansatte ved Presteheia omsorgssenter i Kristiansand låste beboere inne på en «celle».

Versjon 1 av prestheia

VOLD OG DRAPSTRUSLER: I avviksmeldingene fra de to sykehjemsavdelingene på Presteheia omsorgssenter i Kristiansand kommer det frem at de ansatte har følt seg utrygge.

En demenssyk mann går inn på et rom som ikke tilhører han selv.

To pleiere prøver å føre han ut igjen.

Han skaller til den ene. Den andre får et hardt slag i magen. En tredje pleier kommer for å hjelpe. Mannen tar tak i armen hennes og vrir rundt samtidig som han truer med å drepe.

De tar mannen i hver sin arm og fører han inn på et lite rom uten møbler, vask eller toalett. Døra blir låst.

Han legger seg ned på et teppe på gulvet, og sovner.

Skjermingsrom på Prestheia omsorgssenter

Skjermingsrommet var på rundt 20 kvadratmeter og strippet for møbler. Rommet er ikke lenger i bruk.

Foto: Kristiansand kommune

Ulovlig bruk av tvang

Hendelsen er fra 2019, da Presteheia omsorgssenter i Kristiansand brukte et lite, umøblert skjermingsrom for å avverge utagerende situasjoner.

Rommet mannen ble sperret inne på ble stengt etter tilsyn fra Fylkesmannen. Måten rommet ble brukt på var ulovlig.

NRK har fått innsyn i avviksmeldingene som ble registrert på de to sykehjemsavdelingene ved Presteheia i 2019.

Av til sammen 117 avviksmeldinger, går flesteparten ut på vold mot ansatte og beboere.

Presthus - sitat 1
Presthus - sitat 2
Presthus - sitat 3
Presthus - sitat 4

Ansatte har blitt kvelt, drapstruet, slått, spyttet på og lugget.

Presteheia er langt fra det eneste sykehjemmet som opplever vold fra beboere. På landsbasis var det 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i 2018, ifølge undersøkelser fra Aftenposten.

Støtte fra pårørende

I løpet av 2019 ble det meldt inn 84 tilfeller av vold, 22 voldsforsøk og 14 drapstrusler på sykehjemmet i Kristiansand.

NRK har vært i kontakt med pårørende ved Presteheia omsorgssenter. De har sett enkelte av voldsepisodene, og forstår at skjermingsrommet har blitt tatt i bruk.

Ingen av dem ønsker å stå frem med navn av hensyn til familien.

Én av fire sykmeldt

Flere ansatte ved Presteheia omsorgssenter har ikke følt seg trygge på jobb.

På en av avdelingene var en fjerdedel sykmeldt høsten 2019, ifølge en tilsynsrapport.

Landsgjennomsnittet er 5,9 prosent.

I en av avviksmeldingene som NRK har fått innsyn i, kommer det fram at de ansatte har følt seg utrygge på jobb:

«Ingen av personellet føler seg trygge nok til å gå på denne avdelingen. (...) Undertegnede har følt seg svært redd i begynnelsen av vakten på grunn av manglende hjelp fra andre pleiere. For få folk til å takle disse situasjonene. Alarmer som ikke virker på natt»

For å føle seg trygge, bærer ansatte ved Presteheia en alarm rundt håndleddet.

– Da kan de raskt tilkalle hjelp dersom de trenger det, sier Cathrine L. Kaarikstad, hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleieforbund i Kristiansand.

Hun uttaler seg på vegne av de ansatte.

– Det er flere grunner til at de føler seg utrygge. Pasientgrunnlaget gjør at det er en utfordrende arbeidsplass. Det er viktig for de ansatte å bli tatt på alvor. Det har vært høyt sykefravær og mye vikarbruk.

Kaarikstad har inntrykk av at situasjonen ved Presteheia har bedret seg de siste ukene.

– Jeg tror de har hatt et vanskelig år, og at de opplever at situasjonen er bedre nå enn hvordan det var før jul.

presteheia kikkerhull

På døra inn til skjermingsrommet var det montert et kikkerhull slik at ansatte kunne følge med på beboere.

Foto: Christina Cantero / NRK

– Ikke bare Presteheia

Etter at lovbruddet ble avdekket av Fylkesmannen høsten 2019, er flere tiltak iverksatt.

Det forteller Anne Sofie Hellebø, virksomhetsleder for sykehjemmene i Kristiansand kommune.

Hun etterlyser økt fokus på hvordan kommunene på best mulig måte kan hjelpe personer med alvorlige demenssykdommer.

– Den konkrete situasjonen på Presteheia håndterer vi så godt som vi klarer. Det jobber vi mye med akkurat nå. Men hvordan vi kan gi best mulig hjelp til denne pasientgruppen, det må løftes opp på nasjonalt nivå. Det er et problem som rammer mange kommuner, mener Hellebø.

Anne Sofie Hellebø

Anne Sofie Hellebø sier at det er satt i verk flere tiltak på Presteheia.

Foto: Christina Cantero / NRK