Hopp til innhold

Pårørende i opprør: – Uverdige forhold for funksjonshemmede

Foreldrene til funksjonshemmede Ib Emil og en rekke andre brukere i Grimstad, har dannet en gruppe for å kjempe mot det de mener er uverdige forhold for funksjonshemmede i kommunen. Nå sender de fellesklage til Fylkeslegen.

Ib Emil Hasle

De pårørende til funksjonshemmede Ib Emil Hasle står i spissen for gruppa.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

NRK Sørlandet har tidligere omtalt sakene rundt funksjonshemmede Ib Emil (24)og Fatima (32 ) på Landviktun. I sakene fikk kommunen kritikk for tilsyn og tjenestetilbud.

– Sender fellesklage

Bodil Hasle som er moren til Ib Emil, er en av initiativtakerne, og hun mener det er på tide med et pårørende opprør, fordi rettighetene til de svakeste ïkke blir fulgt.

– Vi får stadig henvendelser fra foreldre og andre som ikke blir hørt, og som

Bodil Hasle

Bodil Hasle mener pårørende nå må stå sammen.

Foto: Privat

kjemper i mange år for å få selvsagte rettigheter, og vi tror vi står sterkere sammen i disse sakene.

Hasle mener Grimstad går glipp av masse flott frivillig innsats med det hun beskriver som en arrogante holdning i deler av administrasjonen i kommunen.

Gruppa er nå i full gang med en fellesklage til Fylkeslegen rundt forholdene for funksjonshemma i hele kommunen.

– Langvarig kamp

Foreløpig er det seks familier som har engasjert seg i gruppa som er kalt «Rettigheter for funksjonshemmede i Grimstad», men det er flere som er på vei inn, forteller Hasle.

Hun og familien har selv ført en årelang kamp mot det de mener er uverdige forhold, og et mangelfullt tilbud for sønnen som bor ved Landviktun.

– Vi har kjempet en hard kamp for Ib Emil og mye gjenstår.

Hasle mener sønnen og andre lider under dårlig bemanning, og blir isolert på institusjonen.

– Grimstad spesiell

Fylkeslegen i Aust-Agder konkluderte i august i fjor med at med at Ib Emil ikke hadde fått det tjenestetilbudet han hadde rett på. Det gjaldt blant annet muligheten til å delta på fritidsaktiviteter for 24-åringen.

Foreldrene håper nå at en aksjonsgruppe kan øke presset og fokuset på forholdene for funksjonshemmede i kommunen.

– Grimstad er en av sørlandskommunene som har blitt lagt merke til negativt, blant annet i organisasjonene til funksjonshemmede, hevder Hasle.

Men hun legger vekt på at gruppa ønsker å være konstruktiv, og legge opp til samarbeid med politikere og ansatte.

– Bra engasjement

Hans Antonsen

Ordfører Hans Antonsen vil gå gjennom tjenestetilbudet til funksjonshemma i Grimstad.

Foto: Pål Tegnander/NRK

Ordfører Hans Antonsen (V) sier han forstår at pårørende kan være frustrerte, og sier det er positivt at de nå organiserer seg.

– Vi må innrømme at vi ikke har vært gode nok i flere enkeltsaker som har vært omtalt, og det beklager vi selvsagt.

Men Antonsen tror ikke disse sakene er representative for flertallet av funksjonshemmede i kommunen.

Han avviser også at administrasjonen opptrer arrogant overfor brukerne.

Men ordføreren forteller at han ønsker å gå dypere inn problemstillingen og har bedt kommunestyret om en gjennomgang av tilbudet nettopp til funksjonshemmede.

– Spørsmålet er om vi bør legge oss på et høyere nivå enn det som er lovpålagt. I så fall må det politiske flertallet bruke mer penger på dette.

Saka og Fatima

Saken rundt funksjonshemmede Fatima på Landviktun skapte sterkt engasjement blant pårørende.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK