Hopp til innhold

Pårørende frykter represalier

Pårørende til psykisk utviklingshemmede i Grimstad valgte å hemmeligholde et møte med Norsk pasientforening og stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap), av frykt for represalier fra kommunen.

Created by InfoDispatcher

– Det er forferdelig trist, men sånn er det, sier de Ruiter til NRK.

Etter det hemmeligholdte møtet, forteller stortingsrepresentanten om mange sterke inntrykk. – Det har vært vanskelig å holde tårene tilbake, forteller han.

Kommunen kritisert

For et drøyt år siden ble Grimstad kommune kritisert av Norsk pasientforening, fordi organisasjonen mente funksjonshemmede Fatima Maljicaj ikke fikk det tilbudet hun hadde krav på ved Landviktun. I tillegg har kommunen fått kritikk av Fylkeslegen for et annet forhold.

Freddy de Ruiter

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter er kritisk til tilbudet Grimstad kommune gir til psykisk utviklingshemmede. Nå løfter han saken opp til Stortingets spørretime.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Kommunen lovet den gang å ta saken på største alvor, men Fatimas søster, Saka Maljicaj, mener tilbudet fra kommunen fortsatt er under enhver kritikk. Ifølge henne har kommunen begrenset hennes mulighet til å besøke sin egen søster.

Flere pårørende

– Kommunen begrunner dette med at jeg er en vanskelig pårørende, sier Saka Maljicaj. Nå har også andre pårørende valgt å fortelle sine historier. En av dem er Anne Cecilie Johnsen.

– Mitt barn har en alvorlig hjertefeil, og vi har opplevd å ha døden pustende i nakken flere ganger. Når mødre på over 80 år forteller at de ønsker at barna deres skal dø før dem, forteller det litt om hvordan de føler hjelpen er i kommunen.

Anne Cecilie Johnsen

Anne Cecilie Johnsens barn har en alvorlig hjertefeil, og har flere ganger vært nær døden.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Skiller seg ut

Norsk pasientforening var også med på møtet, og har vært involvert i kommunens omsorgstilbud tidligere. Generalsekretær Guro Birkeland er ikke i tvil om at Grimstad kommune skiller seg negativt ut.

– Vi møter problematiske saker landet rundt, men vi har ikke opplevd saker i andre kommuner med så omfattende tilbakemeldinger om problemer.

Politikerne i Grimstad kommune legger nå opp til å få utredet kommunens tilbud til de svakeste gruppene. I mellomtiden forsikrer ordfører Hans Antonsen (V) at pårørende ikke skal behøve å føle seg truet til taushet.

Guro Birkeland

Guro Birkeland har aldri opplevd maken til omfanget av kritiske røster som i omsorgstilbudet til Grimstad kommune.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– De har ingen grunn til å være redde. Det er helt greit og velkomment å kritisere tjenestene våre. Vi er avhengige av dialog med de innbyggerne som har behov for store tjenester.

– Ikke godt nok

Fylkeslegen har tidligere godkjent Grimstad kommunes omsorgstilbud. Likevel mener stortingsrepresentant de Ruiter at det ikke er godt nok.

– Det faglige tilbudet til disse menneskene og måten de pårørende blir ivaretatt, holder rett og slett ikke mål, mener han.

Nå skal han ta opp saken i Stortingets spørretime, og håper at det vil føre til bedre forhold i Grimstad, men også andre steder i landet.