På tusen meters dyp

Avgjørende fase i leteboringen utenfor Farsund de neste par ukene. Så langt er det boret ned til tusen meters dyp i Farsundsbassenget.

Polar Pioneer
Foto: Odd Rømteland / NRK

I løpet av et par ukers tid kan Hydro komme til å vite om det er lønnsomt å bore etter olje på feltet.

Informasjonssjef i Hydro olje & gass, Christer af Geijerstam, sier mye blir avklart i neste uke.

- Vi har boret fortere enn planlagt til nå, og alt går bra. Det er mer sannsynlig at vi ikke finner olje enn at vi finner, men vi har selvfølgelig et håp.

Miljøhensyn

Leteboringen ble utsatt da Alliansen for et oljefritt Skagerrak klaget på utslippstillatelsen Hydro fikk av Statens Forurensingstilsyn. For et par uker siden ga miljøvernminmisteren klarsignal, etter å ha skjerpet kravene til beredskap ved et eventuelt oleutslipp.

- Vi bruker Polar Pioneer, fordi det er den beste riggen med høyest miljøstandard. Det så vi på som viktig. Man får aldri til et nullutslipp, men de stoffene vi slipper ut skal ikke være skadelige for naturen, sier af Geijerstam.

400 millioner kroner

Riggen Polar Pioneer ligger nær 50 kilometer utenfor Farsund. Den er hentet ned fra leting på Snøhvitfeltet, og koster seks millioner kroner hver dag å drive.

Alt i alt bruker Hydro nesten 400 millioner kroner på å prøve å finne olje. Alle forsyningene til riggen går fra Farsund med båt.

- Vi mener det er viktig at vi er synlige i nærmiljøet der vi borer. Farsund er også en fin havn å kjøre forsyningene fra, sier af Geijerstam.

Mange år til produksjon

Ifølge letesjef i Hydro, Hild Haugsbø, er det så langt boret ned til 1 000 meter i Farsundsbassenget.

- Vi vet ikke hvor dypt vi skal fordi vi er i et nytt område, men vi kan komme til å bore så dypt som 2 000 meter.

- Finner vi olje vil vi bore nye brønner for å teste. Om vi finner noe, vet vi ennå ikke når vi eventuelt kan komme i gang med produksjon, med det tar nok en del år, sier Haugsbø.

Polar Pioneer

Riggen Polar Pioneer er hentet ned fra leting på Snøhvitfeltet. Så langt er det boret ned til 1 000 meter i farsundsbassenget.

Foto: Odd Rømteland / NRK