12 bygningsbranner på kort tid: – Det skaper utrygghet blant folk

Politiet mener mange av brannene i Agder må være påsatt. I løpet av en drøy måned har det vært 12 bygningsbranner i Agder, og politiet jakter nå den eller de som står bak.

Husbrann i Lyngdal.

Et ubebodd hus i Lyngdal brant ned til grunnen natt til onsdag. Politiet frykter en eller flere brannstiftere går løs etter svært mange lignende branner.

Foto: Arild Westmoen

– Det har vært unormalt mange branner, og med flere likhetstrekk. Det er hus som ikke er bebodd og tilkoplet strøm, og disse brannene er trolig påsatt, sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning.

– Jeg er urolig hvis dette skal fortsette.

Huset som brant i Lyngdal natt til onsdag, var det femte ubebodde huset, og den tolvte bygningsbrannen på Agder i løpet av en drøy måned.

Torsdag kveld brant det igjen. Da ble en låve totalskadet i Marnardal etter brann. Fredag morgen rykket brannvesenet ut til ei hagestue i Farsund som brant ned.

I tilegg har det brent en båt, der overvåkningskamera fanget to personer løpende fra stedet.

– Politiet jobber nå tett på tvers av lensmannskontor og politistasjoner, sier lensmann i Søgne og Songdalen, Harald Hollerud.

I hans eget område i Søgne har det vært fire branner den siste tiden. Hollerud bekrefter at en av teoriene politiet jobber ut fra, er at det er en eller flere gjerningspersoner som står bak flere av brannene.

Boligbrann i Søgne

Et ubebodd hus i Søgne ble overtent, og det var frykt for at brannen skulle spre seg.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Branndømt par sjekka ut av saker

11. november ble en mann og ei kvinne varetektsfengslet i fire uker, sikta for å ha tent på Musikkens Hus i Farsund. I dagene før de ble pågrepet, hadde det vært flere branner i lager og ubebodde hus. (Se oversikt øverst i saken).

Paret hadde sluppet ut fra fengsel tidligere i år, etter at de i 2018 ble dømt for å ha stått bak en rekke branner. Etter flere branner på kort tid, ble de pågrepet i Farsund.

Men det ble likevel ikke slutt på brannene etter at paret ble fengslet.

22. november brant en båt i Lundeelva, og dagen etter brant ei sjøbod i samme område. Nå sier lensmann i Søgne og Songdalen at mannen og kvinna er sjekka ut av alle sakene i Søgne, også de to ubebodde husene som brant før paret ble tatt.

Paret er foreløpig bare siktet for én brann:

– De er ikke knytta til brannene i Søgne, sier Hollerud.

– Når vi ser mange branner på kort tid skaper det utrygghet blant folk. Det er også en av grunnene til at sakene får høy prioritet.

musikkens hus Farsund

Et tidligere branndømt par ble pågrepet og varetektsfengslet etter brannen på Musikkens Hus i Farsund.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Få spor

Grunnen til at politiet ikke kan si sikkert at det er en sammenheng mellom brannene, er at de har svært få spor. Brannene har vært voldsomme, og etterlatt lite tilbake.

Politiet har ingen sikta i brannene som har vært på Sørlandet, bortsett fra i Farsund.

Men i forbindelse med båtbrannen, fanget et overvåkningskamera to personer løpende fra stedet. Politiet har ikke identifisert personene, men har fått tips:

– Vi tror dette var ungdommer. Vi er interessert i tips fra folk som kan vite noe.

Politiet er forsiktige med å si om de tror samme person eller personer kan stå bak de mange brannene. Foreløpig etterforskes sakene lokalt, men det kan bli aktuelt å sette ned et team sentralt, sier leder for felles etterforsking i Agder, Leif Vagle:

– Det har vært påfallende mange branner i ubebodde bygg, men det er lite spor å gå etter. Vi er avhengig av publikum i disse sakene, sier Vagle.

Husbrann Tromøy

Et ubebodd hus på Tromøy i Arendal brant 13. november. Politiet venter på teknisk rapport, og kan ikke si om brannen var påsatt.

Denne artikkelen er oppdatert med brann i ei hagestue i Farsund 29. nov. NRK skrev også ved en feil at brannene var i løpet av åtte uker. Det riktige er fem uker.