Normal

Kjemper for miljø og ny E18

Miljøkampen blir den viktigste for Øystein Haga de neste fire årene.

Øystein Haga

Øystein Haga ønsker seg et samarbeidsforum for stortingsmedlemmene på Agder.

Foto: Venstre

Kampen mot global oppvarming gjennom lavutslippssamfunnet og kampen for miljøet er Venstres førstekandidat i Aust-Agders viktigste kampsak.

På den andre siden mener Haga at den viktigste saken for Agder-fylkene blir kampen for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Ambassadør for næringslivet

I tillegg brenner Haga for å få på plass en ny finansieringsordning for Universitetet i Agder, slik at det blir mer penger til forskning og høyere utdannelse.

For å styrke landsdelens gjennomslag i viktige saker nasjonalt mener Haga det er viktig å være tydelig i regionalpolitikken.

– Jeg vil fremme saker fra Agder og være døråpner for henvendelser fra regionen. Jeg vil være ambassadør for saker innen næringslivet som løftes inn og ønsker også å være pådriver for et samarbeidsforum for stortingsmedlemmene på Agder.

Han mener Aust-Agder og Vest-Agder bør slås sammen så fort som mulig.

– Venstre går for sammenslåing. Vi har så mye felles av tradisjon, utfordringer og muligheter at vi skulle vært ett Agder for lengst, sier Haga.

– Gjelder å bryte barrierer

– Agderfylkene skårer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Fokusere på mulighetene som ligger i samarbeid innen disse feltene. Det jobbes godt med likestilling gjennom KS/LO/NHO-systemene. Det gjelder å få brutt en barriere.

– Det må også etableres flere heltidsjobber og jobbe systematisk og målrettet innen folkehelsearbeidet. Dette er jo først og fremst holdingsendringer.

Aviser og avec

– Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– Lørdagene med masse aviser, tur på byen for å lodde stemninger og gode samtaler over kaffekoppene. Så trening på Spenst eller noen timer på sykkelsetet og så badstua.

– Ettermiddagen er fin å tilbringe med en god bok, fyr på peisen og et glass avec og så middag med gode venner og den gode samtalen.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål av NRK. Her er Hagas svar:

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?
– Den sosial-liberale ideen. Både frihet og ansvar. Et frihetsbejaende parti, demokratikampene, åpenheten og respekten for hverandre.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?
– Miljøkampen og global oppvarming gjennom lavutslippssamfunnet.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?
– Deler noen av Venstres kjerneverdier innen velferd, kunnskap og miljøsaker. Ønsker åpenhet i arbeidet.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?
– Krf, H og Sp. Kan samarbeide i sak med Ap.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?
– Frp og SV.