Overvåkingsutstyr skal redde folk i havsnød

Når det står om livet til folk på sjøen, kan god kunnskap om havstrømmer bli helt avgjørende. Nå skal denne kunnskapen bli bedre.

Strømradar til måling av havstrømmer

På Torungen fyr utenfor Arendal, har Meteorologisk institutt montert en strømradar som skal måle overflatestrømmen.

Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

Torungen fyr utenfor Arendal er det første stedet langs Skagerrak-kysten som har fått overvåkningsutstyr som skal brukes til å registrere havstrømmer. Dette vil gjøre varslene for strømmene i havet mer nøyaktige.

Det er viktig både for generell båttrafikk og ikke minst for mannskap som skal delta i redningsoppdrag.

– Vi vil finne folk før de drukner. Da vil dette være til veldig god hjelp, sier fyrforvalter ved Torungen fyr, Knut Mørland.

Fyrforvalteren har selv vært med på flere redningsoppdrag. Han vet at når det kommer et nødsignal, er det om å gjøre å handle raskt. Kunnskap om hvor strømmen går og hvor raskt den beveger seg, vil gjøre det lettere å finne ut hvor man bør lete etter folk som er i nød.

Han vet om tilfeller der skipbrudne har blitt ført milevis av sted. En mann som falt fra en båt utenfor Arendal, ble funnet igjen i sjøen utenfor Namsos i Nord-Trøndelag.

Knut Mørland

Fyrforvalter ved Torungen fyr, Knut Mørland, foran det avanserte meteorologiske utstyret som er på plass på fyret.

Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

Rekkevidde på 70 kilometer

HF-radaren som nå er satt opp helt ytterst på den sørøstlige delen av Torungen fyr, skal måle overflatestrømmen fra land og helt ut til horisonten. Rekkevidden er 70 kilometer.

Målingen gjøres ved at radaren sender ut elektromagnetiske stråler mot havflaten, som så reflekteres tilbake.

Informasjonen fra radaren vil også være viktig i oljevernberedskapen. I tilfeller hvor det oppstår oljesøl, vil data fra radaren gjøre det mulig å varsle hvor oljen driver.

Torungen fyr

Strømradaren skal måle strømmen fra land ved Torungen fyr og flere titalls kilometer utover sjøen.

Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

Koblet opp mot Sverige og Danmark

Utstyret på Torungen fyr er koblet opp med tilsvarende utstyr i Sverige og Danmark og er et samarbeidprosjekt mellom de tre nasjonene. Den samlede informasjonen fra de ulike stedene, vil gi bedre informasjon om strømmene i Skagerrak.

Leder for hav- og isavdelingen ved Meteoroligisk institutt, Bård Meldal Johnsen, leder prosjektet ved Meteorologisk institutt. Han tror utstyret som nå er på plass på Torungen fyr, vil utgjøre en forskjell.

– Observasjonene vil gi en bedre analyse, noe som forhåpentligvis vil gi oss et bedre varsel, sier han.

Ifølge Johnsen vil det sannsynligvis komme flere slike målestasjoner, blant annet på Jomfruland.

Overflatestrøm observert av svensk HF-radarsystem utplassert på Måseskär og Väderöerna.

Overflatestrøm observert av svensk HF-radarsystem utplassert på Måseskär og Väderöerna.

Foto: Lars-Anders Breivik