Øvelseskjører med flyktninger

Yemane Gebremichael Kidane er en av 25 flyktninger som har tatt sertifikat i Gjerstad. Mange gjersdøler trådte til da kommunen startet dugnad med øvelseskjøring.

Gunstein Melaas og Yemane Gebremichael Kidane - øvelseskjøring

Gunstein Melaas og Yemane Gebremichael Kidane under øvelseskjøring i Gjerstad.

Foto: Marianne Stene / Aust-Agder Blad

I Gjerstad er folk avhengig av bil for å komme seg enkelt rundt. Derfor er mobilitet viktig for integreringen.

Hilde Selmi

Flyktningkonsulent i Gjerstad kommune, Hilde Selmi.

Foto: Privat

– Store avstander gjør også at førerkort er viktig for å få seg jobb, og bil er en stor hjelp når du skal bringe barn til barnehage og aktiviteter, sier flyktningkonsulent Hilde Selmi.

Til nå har mer enn 25 flyktninger i Gjerstad tatt sertifikat, takket være frivillig innsats fra lokalbefolkningen og penger fra kommunen. Det var Aust-Agder Blad som omtalte øvelseskjøringsprosjektet først.

Yemane Gebremichael Kidane er svært takknemlig for at Gunstein Melaas ville kjøre med ham. De to er naboer, og det var over en kaffekopp at det hele startet.

Ulike behov

Noen av flyktningene i Gjerstad har førerkort fra hjemlandet sitt mens andre er helt uerfarne som bilførere. Behovet for øvelseskjøring varierer derfor.

Hilde Selmi er glad for at så mange gjersdølinger hjelper til med øvelseskjøringen.

– Å ta all kjøretreningen på en kjøreskole, blir veldig dyrt.

Stiller krav

 Yemane Gebremichael takker nabo Gunstein Melaas

Gunstein Melaas og Yemane Gebremichael Kidane er naboer i Gjerstad.

Foto: Marianne Stene / Aust-Agder Blad

Gjerstad kommune gir 10 000 kroner i tilskudd til flyktninger som ønsker å ta sertifikat.

– Men for å kunne søke, krever vi at den enkelte har spart opp et visst beløp. De må være i gang med obligatorisk opplæring, og kommunen stiller også krav til norskkunnskaper, sier Selmi.

Flere innlandskommuner i Agder-fylkene gir støtte til førerkortopplæring for flyktninger. Noen kommuner gir rene pengetilskudd. Andre tilbyr rentefrie lån øremerket kjøretimer eller kjøp av bil.

Kritikere hevder at slike ordninger kan skape konflikter mellom flyktninger og etniske nordmenn fordi «vanlige ungdommer» også sliter med å få råd til å få førerkort.

Lite misnøye i Gjerstad

Flyktningkonsulent Hilde Selmi sier at de ikke har merket mye misnøye i Gjerstad:

– Vi har i alle fall fått lite henvendelser om dette. Men det finnes sikkert noen som reagerer. Jeg forstår at noen synes ordningen er urettferdig. Men flyktninger stiller med et annet utgangspunkt enn norske ungdommer som ofte har familiemedlemmer de kan øvelseskjøre med.

Hun berømmer folk i Gjerstad som har stilt tallrikt opp.

– Ringvirkningene av øvelseskjøringsdugnaden har vært mange. Flere innvandrere har kommet i jobb fordi de nå kan kjøre bil, og øvelseskjøringen har gjort at folk er blitt kjent på tvers av kulturer, sier Selmi.