Ottersland tapte rivesak: – Vi gir oss aldri

Investor Ole G. Ottersland vil ikke gi opp planen om å rive den verneverdige murvillaen på Jomfruholmen i Arendal til tross for at Fylkesmannen nå har avvist Otterslands klage på områdeplanen. – Dette kan jeg jobbe med i generasjoner, sier Ottersland.

Ole G. Ottersland

Investor Ole G. Ottersland vil ikke gi seg i kampen om å få rive den verneverdige murvillaen på Jomfruholmen selv om han nå også har fått Fylkesmannen mot seg.

Foto: Espen Bierud / NRK

Det familieeide eiendomskonsernet O.G. Ottersland eier blant annet Harebakken senter og Clarion Hotel Tyholmen.

Ottersland har tidligere truet med at han vil slutte å investere i Arendal hvis han ikke får rive murbygningen på Jomfruholmen. Om han vil sette makt bak truslene, vil han ikke si noe om nå.

– Vi akter å forfølge saken om mulig helt til Sivilombudsmannen, sier han til NRK Sørlandet.

Og det er mye som tyder på at saken får en ny runde hos Fylkesmannen.

– Vi har ikke tenkt å gi oss. Om det så skal bli en avgjørelse etter min tid. Vi jobber i generasjoner her i Arendal, sier Ottersland.

Forfall forhindrer ikke vern

Jomfruholmen

Jo0mfruholmen ligger ved innseilingen til Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Bolig, Jomfruholmen Arendal

Mange har hevdet at Ottersland bevisst lar bygningen forfalle.

Foto: David Bjåland / NRK
Takstein, tak, Jomfruholmen, Arendal

Ødelagte takstein.

Foto: David Bjåland / NRK

Forretningsmannen mener murhuset er i for dårlig stand til å restaureres, og vil erstatte det med en ny funkisvilla.

Det var Agderposten som først skrev om at Fylkesmannen nå har avslått Otterslands klage. I mai i fjor vedtok bystyret en områdeplan som slo fast at eksisterende bygninger innenfor planområdet ikke tillates revet, fjernet eller omgjort.

Ottersland ønsket unntak for sin eiendom, men juridisk avdeling hos Fylkesmannen har altså ikke tatt den klagen til følge.

Opphever ikke kommunens vedtak

I begrunnelsen skriver avdelingsdirektør Eva Jørlo at det ikke kan anses som grovt urimelig at det generelle rivningsforbudet også skal gjelde for Jomfruholmen. Ottersland mener eiendommen er i dårlig stand, men Fylkesmannen kan ikke se at det er et krav at bygningene må ha en viss teknisk standard før kommunen kan vedta vernebestemmelser.

– Vi fant ingenting i saken som ga oss noen grunn til å oppheve kommunens vedtak, sier Jørlo.

Ole G. Ottersland mener kommunen har gjorde saksbehandlingfeil i forbindelse med områdeplanen, men dette avviser Fylkesmannen.

Ny runde i kommuneplanutvalget

Etter at områdeplanen ble behandlet i bystyret i mai 2013, har spørsmålet om riving vært til ny behandling i kommuneplanutvalget i juni i år. Igjen sa politikerne nei til riving, med knappest mulig flertall: 5-4.

Men Ottersland mener at siste ord ikke er sagt, og har reist spørmål om Høyres representant, Benedicte Nilsen, var inhabil i saken.

Trolig ny runde hos Fylkesmannen

I en sms til NRK Sørlandet skriver kommunalsjef Geir Skjæveland at kommunens juridiske rådgivere nå skal vurdere habillitetsspørsmålet.

«Ottersland har også påklaget kommunens administrative vedtak om å nekte riving. Denne klagen ble behandlet av kommuneplanutvalget i juni. Klagen ble der ikke tatt til følge. Før saken oversendes Fylkesmannen for endelig klagebehandling, vil kommunen vurdere Benedicte Nilsens habilitet. Dette habilitetsspørsmålet er fremsatt av Ottersland. Vurderingen gjøres av vår juridiske rådgiver. Saken vil sannsynligvis bli oversendt Fylkesmannen innen 14 dager», skriver Skjæveland.

Gir seg ikke

Ottersland mener saken vil ta tid.

– Dette kan bli en langsom prosess. Igjen har det blitt gjort saksbehandlingsfeil. Vi har ikke tenkt å gi oss. Saken kan i siste instans havne hos Sivilombudsmannen, sier investor Ole G. Ottersland.