Ostemøte på Evje

En varslet fjerning av den såkalte ostetollen har satt sinnene i kok hos bønder på Sørlandet. Ost blir et hett og svært aktuelt tema når Bondelaget møter politikerne på Sørlandsbenken mandag formiddag.

Ost

Ost blir det store temaet når Norges Bondelag og Sørlandsbenken møtes mandag.

Foto: Joerg Beuge

Tirsdag skal EU og EØS-minister Vidar Helgesen (H) informere EU om at regjeringen vil endre tollregimet for ost og kjøtt.

Dette blir også tema når Norges Bondelag holder fra begge Agder-fylkene møter politikerne fra landsdelen på Evje mandag formiddag.

Ost på møte mandag

– Det var et planlagt hyggelig møte, men nå er det langt mer alvorlig, sier organisasjonssjef Finn Aasheim i Norges Bondelag Agderkontoret.

Finn Aasheim

Finn Aasheim organisasjonssjef Norges Bondelag Agderkontoret

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Etter Helgesens utspill er temperaturen mellom regjeringen og landbruket dessverre blitt temmelig høy, sier Aasheim.

Tidspunktet for møtet på Evjemoen kunne knapt vært mer aktuelt, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Han varsler kamp mot endringer i ostetollen, som han mener kan få dramatiske følger for landbruket.

– Må snu

– KrF vil arbeide tett med regjeringen for å forsøke å få dem til å snu. Jeg mener representantene på Sørlandsbenken nå må ta affære. Det er viktig at regjeringen hører hvilke konsekvenser det vil ha å lytte mer til EU enn norsk næringsliv, sier Ropstad.

Han viser til at ostetollen gir resultater på lang sikt, og sikrer avsetning og forutsigbarhet for melkeprodukter i fem til ti år.

– Endring i tollen svekker investeringene i melkeroboter og andre tekniske løsninger. Det blir en risikosport å investere i melkebruk og dermed færre som tør overta driften eller investere i fremtiden dersom regjeringen endrer tollen, sier Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) maner til kamp for å beholde ostetollen.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

I tillegg til Ropstad deltar stortingsrepresentantene Åse Michaelsen, Ingunn Foss, Norunn Tveiten Benestad, Svein Harberg, Odd Omland og Hans Fredrik Grøvan på møtet mandag, opplyser bondelaget.

– Burde dobles

Norges Bondelag publiserte søndag en rapport fra en melkebonde som opplyser at han vil tape over 50.000 kroner i året dersom regjeringen reverserer ostetollen som ble innført 1. januar i år.

– Jeg og mine kollegaer har rett og slett ikke råd til dette. Ostetollen burde være dobbelt så høy. Statsråd Helgesen får stikke fingeren i jorda og innse hvem han skal jobbe for. Da bør han velge norsk næringsliv, ikke EU, sier melkebonde Ivar Eikeland fra Bjelland i Marnardal.

Sammen med kona Kristin og 3 barn driver Ivar (36) et melkebruk med kvote på 230.000 liter i Bjelland, nord i Marnardal kommune i Vest-Agder. De har nylig investert 1,5 mill i melkerobot på bruket, som er noe over gjennomsnittet stort i norsk målestokk.

Hensyn til forbrukere

Statsråd Vidar Helgesen opplyste om tollendringene i et møte i Stortingets europautvalg fredag. Dette gjelder prosenttall på ost og utvalgte kjøttprodukter.

– Importvern er viktig for lønnsomheten i norsk landbruk, men hensynet til norske forbrukere og norsk matvareindustri tilsier at tollmurene bør reduseres, sa Helgesen ifølge Nasjonen.

Søndag ble det klart at Norges Bondelag får et hastemøte med Helgesen før han drar til Brussel.