NRK Meny
Normal

Ordfører stumper røyken etter dårlig helsestatistikk

Kvinner i Bygland har den laveste forventede levealder blant kvinner i Norge. Ordføreren vil nå slutte å røyke for å bidra til bedre folkehelse i kommunen.

Leiv Rygg

Ordfører Leiv Rygg er betenkt over Byglands helsestatistikk og forventet levealder i kommunen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Valglogo

Tall NRK har hentet inn fra Folkehelseinstituttet viser at det er store forskjeller i folks helse avhengig av hvor du bor i landet.

Flere rapporter gir norske kommuner refs for dårlig folkehelsearbeid.

Ordfører Leiv Rygg (Sp) i Bygland tar helsestatistikken på alvor og vil nå gå foran med et godt eksempel.

– Jeg kommer til å gjøre et forsøk på å stumpe røyken. Det er jo valgkamp og man kommer gjerne med litt valgflesk, men blir jeg ordfører i en ny periode etter valget, så skal jeg slutte å røyke, sier en offensiv ordfører.

Aust-Agder sliter

Folkehelsebarometeret for Aust-Agder viser at fylket ligger dårligere an enn landet som helhet på en rekke målbare indikatorer.

Den forventede levealderen for menn i Aust-Agder er 78,3 år og for kvinner 82,9 år.

Landssnittet for menn er 79 år og for kvinner 83,3 år.

I Aust-Agder er andelen med videregående eller høyere utdanning lavere enn landsnivået, og det er også flere barn som bor i husholdninger med lav inntekt sammenlignet med andre deler av landet.

Også andelen innbyggere med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15–29 år er høyere i Aust-Agder enn i landet som helhet.

Bygland-kvinner scorer lavt

Og når det gjelder forventet levealder for kvinner kommer Bygland dårligst ut.

Ytterpunktene i statistikken når det gjelder forventet levealder for kvinner er Midsund i Møre og Romsdal (86,3 år) og Bygland (76,8 år).

Ordfører Leiv Rygg er overrasket.

– Det var en overraskelse å se dette. Nå er det slik at dødstallene i Bygland er såpass små at det skal lite til før det kommer store utslag i statistikken, men folkehelsestatistikken viser at vi har klare utfordringer i forhold til folkehelsearbeidet, sier Rygg.

– Hva slags utfordringer?

– Det er mange i Bygland som røyker og det er ganske mange som dør av lungekreft. Ellers så har vi også utfordringer i forhold til psykiatri og rus, og vi ser at det er en del ulike faktorer på statistikken hvor vi ligger under landssnittet, sier han.

Litt bedre i Vest-Agder

Folkehelsebarometeret for Vest-Agder viser at fylket scorer litt bedre enn Aust-Agder på mange av helseindikatorene.

Men når det gjelder nye tilfeller av lungekreft scorer Vest-Agder dårlig og har betydelig flere tilfeller per 100.000 innbyggere enn landssnittet.

Forventet levealder for menn i Vest-Agder er 78,8 år og for kvinner 83,1 år.

Også andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15–29 år er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

Klikk på grafikken for å se oversikten over folkehelsesituasjonen i norske kommuner:

levealder menn

Her kan du sjekke folkehelseprofilen i din kommune: