Normal

Kritiseres for hyttefelt

Farsund kommune får igjen kjeft av miljømyndighetene.

Stein A. Ytterdahl

Ordfører Stein A. Ytterdahl i Farsund mener kommunen har ei så lang strandsone at deler av den må kunne utnyttes.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Miljøvernmyndighetene kritiserer Farsund kommune etter at ordfører Stein A. Ytterdahl har velsignet byggingen av et nytt hyttefelt 30 meter fra sjøkanten ved Hovland, stikk i strid med regjeringas strandsonepolitikk.

Det er under ett år siden Miljøverndepartementet stanset planene for Bjørnevågen turistanlegg .

Nå har både departementet og fylkesmannen reist fingeren advarende mot det planlagte hyttefeltet ved Hoveland. Og saken er klaget inn til Miljøverndepartementet.

Er blitt strengere

Miljøverndirektør Tom Egerhei hos Fylkesmannen i Vest-Agder sier de må ta hensyn til de nye føringene regjeringen har kommet med i strandsonepolitikken.

- Dette prosjektet ved Hoveland er spesielt, for det er avklart i gjeldende kommuneplan at det kan åpnes for en utbygging i dette området. Men Miljøverndepartementet gikk inn i et tilsvarende område i Bjørnevågen og nærmest overprøvde enigheten mellom fylkesmannen og kommunen. Det betyr at vi må legge strenge føringer til grunn når vi skal vurdere den planlagte arealbruken ved Hoveland, sier Egerhei.

- Må utnytte strandsona

Ordfører Stein A. Ytterdahl sier han ikke vil gå mot regjeringas politikk, men mener kommunen har så lang strandsone at deler av den bør benyttes til hytter.

Tom Egerhei

Miljøverndirektør Tom Egerhei hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

- Vi er Agders største strandsonekommune. Vi har ei strandlinje som er lengre enn noen andre når du tar med skjærgården vår. Det betyr at det av og til kommer slike spørsmål, sier Ytterdahl.

Han sier hyttefeltet ved Hovland ikke er ferdigregulert fra kommunens side, men at dette er ett av tre prosjekter kommunen nå ber om regulering av.

- Byggeforbudet i strandsona er 40 år gammelt. Det burde jo være kjent?

- Hyttefeltet er med i kommunedelplanen fra 2002, og det er lagt inn et grønt belte for fri ferdsel langs sjøkanten. Jeg tror vi skal greie å finne løsninger her.

- Foreldede planer

Fylkesmannen i Vest-Agder har skrevet brev til kommunen om at Farsund kommunes kommuneplan er foreldet. Tom Egerhei sier det ikke bare gjelder Farsund.

- Den kommuneplanen som gjelder i dag har ikke fanget opp de siste styringssignalene regjeringa har gitt for strandsona. Det er flere kommuner som ikke har fanget opp dette på Sørlandet. Men Fylkesmannen må vurdere disse signalene når vi behandler den planlagte utbygginga i Farsund nå, sier Egerhei.

- Kommer det uventet på deg, Ytterdahl, at miljømyndighetene hadde innvendinger?

- Nei, vi forstår at signalene er alvorlig ment. Vi har ingen intensjon om å hindre allmennhetens bruk av strandsona, og vi ønsker absolutt å ta vare på kysten vår. Men når det er sagt, så er det klart et i en kommune som vår - som har alle disse fantastiske mulighetene og som er så lite utbygd - så må vi prøve å finne gode planer på å utnytte strandsona.

- Vi må se på praktiske muligheter. Vi må finne en god balanse mellom å ivareta og å sørge for aktiv bruk av kommunens landområder. Her har vi diskusjoner og jeg tror vi skal finne gode løsninger, sier Ytterdahl.