Hopp til innhold

Opptakere i felten skal hjelpe politiet

Politiet skal nå ta i bruk opptakere når de er ute på utrykning. I Agder håper man at prosjektet er på plass i løpet av første halvdel av 2017.

Slagsmål i Kristiansand sentrum.

Politiet skal nå ta i bruk opptaksutstyr i vitneavhør på uttrykning.

Foto: Elisabeth Grosvold / NRK

Opptakerne skal brukes i arbeid med avhør av vitner som har sett eller hørt ting som kan oppklare voldshendelser.

– Dette vil føre til raskere etterforskningsarbeid, i tillegg fører det til at vi sparer mye tid, sier Øyvind Gautestad.

Han er prosjektleder for «politiarbeid på stedet» i Agder. Gautestad mener det nye prosjektet er svært viktig for politiet.

– Vitner til slike hendelser husker mye mer rett etter at hendelsen har inntruffet, mener han.

Slik det er i dag må man gjerne vente lenge før man forklarer seg for politiet.

Agder-politiet er offensive

Planen er at politiet over hele Norge skal være en del av prosjektet innen utgangen av 2017.

Målet for Agder politidistrikt er mer ambisiøst. Her er planen at hele distriktet tar i bruk opptaksverktøy i løpet av første halvår.

Allerede om et par uker skal utstyret tas i bruk lengst vest i Agder.

Agder politidistrikt

Agder Politidistrikt håper å ha ordningen på plass i løpet av neste år.

Foto: Leif Dalen / NRK

Kan skape konflikt

Likevel kan det ligge noen skjær i sjøen for prosjektet. For selv om juridisk avdelingsdirektør Kim Ellertsen i Datatilsynet hovedsakelig er fornøyd med politiets nye ordning, ser han ikke bare lyspunkter.

Kim Ellertsen i Datatilsynet

Kim Ellertsen i Datatilsynet.

Foto: Datatilsynet

– Når politiet er ute på uttrykning forteller loven at det kun skal avhøres én person av gangen. Her kan det oppstå vanskeligheter, mener Ellertsen.

– I det offentlige rom er det andre tilstede enn det aktuelle vitnet selv. Poenget må jo være å høre hva det enkelte vitnet oppfatter, ikke hva andre hører og ser.

Løser mange saker

Gautestad innrømmer at ordningen vil kreve en del arbeid, men mener at dette vil forenkle en stor del av politiets daglige arbeid.

– Dette vil gjøre arbeidet mye lettere i en betydelig del av våre straffesaker, deriblant helgebråk og andre mindre episoder.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 0,57 kr
Dyrest kl. 08 0,63 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %