Oppsagt hovedtillitsvalgt får penger fra kolleger

Oppsigelsen av en tillitsvalgt, har skapt sterke reaksjoner i Heismontørenes fagforening. Nå har alle medlemmene sagt ja til å bidra med lønn til den oppsagte.

Alexander Jordnes

Heismontører landet over ønsker nå å bidra med penger til Alexander Jordnes, som har vært hovedtillitsvalgt i montørklubben i selskapet Schindler AS.

Foto: Christian Olstad

– Det er for å slå ring om den tillitsvalgte og andre som mister jobben. De skal ikke tape på dette, sier Amund Mehren.

Han er en av de organiserte heismontørene, som har godtatt ekstra trekk i fagforeningskontingenten for at den oppsagte skal få en form for lønn.

Oppsigelsen skal ha sammenheng med en langvarig konflikt mellom ansatte og ledelsen i selskapet Schindler AS, som har sin toppledelse i Vennesla i Agder.

Langvarig konflikt

Det aller nyeste i konflikten er oppsigelsen av Alexander Jordnes, som var hovedtillitsvalgt i montørklubben i Schindler AS. Sist fredag ble han sagt opp på dagen.

Det var bare tre uker etter at en annen tillitsvalgt i selskapet måtte gå.

Ifølge Fædrelandsvennen har partene i konflikten også en historie i Arbeidsretten. Der ble ansatte funnet skyldig i ulovlige aksjoner. Arbeidsgiver ble dømt for å ha holdt tilbake lønn.

Mehren, som selv jobber i selskapet, sier de er i en fortvilet situasjon, og at dette påvirker det psykososiale på jobben.

Ifølge ham, er det gjort flere forsøk på å få til dialog med ledelsen.

– Siste gang det ble forsøkt å strekke ut en hånd, var før helgen. Det ble avvist. Dagen etter fikk vår hovedtillitsvalgte sparken, sier han.

Schindler-konflikt

Heismontør i Schindler AS Amund Mehren, sier konflikten har fått negative konsekvenser for det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriften.

Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

– Dette er ren «fagforeningsknusing»

Heismontørenes fagforening, der oppsagte Jordnes for øvrig er nestleder, er provosert over det ledelsen i Schindler har gjort.

foreningens nettside blir det kalt «fagforeningsknusing».

Administrerende direktør i Schindler AS, Harald Torsøe, er uenig i det.

– Schindler er en seriøs bedrift, som er med i det organiserte arbeidslivet gjennom medlemskap i NHO. Vi har stor respekt for tillitsvalgte og deres rolle, sier han.

At en tillitsvalgt med særlig oppsigelsesvern er sagt opp, begrunner han med brudd på tilliten.

– Når vi stadig opplever ulovlige aksjoner som bryter med selve grunnloven, må vi reagere. Hovedavtalen regulerer når det kan aksjoneres, og på hvilket grunnlag, sier Torsøe.

Ifølge ham, støtter både NHO og NELFO selskapets reaksjon.

Schindler-konflikt

Selskapet Schindler AS har hovedkontor i Oslo, men selve toppledelsen sitter i Vennesla i Agder.

Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Mener ledelsen lot det gå utover ham

Hovedperson og oppsagt hovedtillitsvalgt Alexander Jordnes, tror han ble sagt opp på grunn av det som skjedde da den forrige tillitsvalgte måtte gå.

– Mine medlemmer reagerte med å legge ned arbeidet i to dager, sier han.

Jordnes mener ledelsen lot være å ta tak i det som egentlig var problemet, og i stedet lot det gå utover ham.

For ett år siden kunne han ikke forestilt seg at han som tillitsvalgt kunne bli oppsagt, men det har endret seg det siste året.

Nå er han takknemlig for støtte og økonomisk hjelp.

– Støtten ser ut til å være ganske unison. Det er rørende og betyr mye, sier han.

Alexander Jordnes

Oppsagte Alexander Jordnes er også nestleder i Heismontørenes fagforening.

Foto: Christian Olstad