NRK Meny
Normal

Opprørt over narkotikasalg til barn

Arendals politikere er bekymret for forholdene i sentrum. Barn kjøper narkotika helt åpenlyst også på dagtid.

Kristoffer Andreas Lyngvi

Småbarnsfar og Høyre-politiker Kristoffer Andreas Lyngvi forteller om mye rusa ungdom i Arendal sentrum. Han vil ha økt fokus på problemet med narkotikasalg til barn og unge.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Det blir stadig vanligere å se barn henge sammen med narkomane, og det er bekymringsfullt at det også selges narkotika til mindreåring.

Det sier Kristoffer Andreas Lyngvi, Høyres representant i oppvekstkomiteen.

– En av de store bekymringene er at du ser åpenlyst at det er voksne narkomane som selger til barn. Det kan ikke være sånn at voksne narkomane får økonomi til sitt eget narkotikaforbruk ved å selge narkotika til barn, sier Lyngvi.

Bekrefter omfattende salg

Også ungdommer NRK møtte i Arendal i formiddag kunne bekrefte at det foregår utstrakt narkotikasalg i byens gater.

Video Selger narkotika til barn

VIDEO: Ingrid Karland er en av flere unge som har sett omsetning eller blitt tilbudt narkotika.

Nå vil Lyngvi sette problemet med narkotikasalg til mindreårige på dagsorden.

– Det er helt opplagt at her må kommunen spille en rolle og ta ansvar. Tidlig innsats er helt vesentlig for at vi ikke skal få flere unge som havner på skråplanet og ikke får den muligheten i livet som de fortjener, sier Lyngvi.

Lyngvi har henvendt seg til kommuneadministrasjonen og bedt om informasjon og om dialog mellom forebyggende enhet og politi. Han forventer rask tilbakemelding og vil starte en prosess for å bedre situasjonen i Arendal.

Fravær av politi

Også Jan Aksel Kjønnvåg, koordinator for kriminalforebyggende tiltak i Arendal kommune, bekrefter at situasjonen i Arendal er forverret.

– Det er ikke uriktig det Lyngvi observerer. Det foregår narkotikahandel i sentrum. Det at det blir sett – behøver ikke bety at det skjer hele tida, hver dag, og at alle som går i byen observerer dette. Vi ser det, og hører noe om det, sier Kjønnvåg.

Samtidig sier Kjønnvåg at politiet er mindre synlig i Arendal enn før. Det kan føre til mer åpenlys narkotikaomsetning.

– Ressurssituasjonen for politiet har ført de mer vekk fra gata og mer inn på kontoret. Vi merker det særlig i forbindelse med den forebyggende enheten i politiet som vi samarbeider tettest med. De har gatepatruljen, som er politifolk i sivil som skal oppsøke ungdomsmiljøer, men det har de hatt mye mindre tid til i det siste.

– Betyr det at fravær av politi gjør det lettere for denne narkotikatrafikken?

– Det er det ingen tvil om. Vi som er kommunalt ansatte har mulighet til å observere og ta kontakt med ungdommene, men det må foregå på frivillig basis. for vi har ikke myndighet til å ransake lommer eller ta dem med fysisk og kjøre dem hjem til mamma eller pappa, eller kreve at foreldrene kommer inn til samtale med oss, sier Kjønnvåg.

I en stor undersøkelse som skal gjennomføres på hele ungdomstrinnet og første klasse i videregående skole vil mange av spørsmålene de unge får gjelde fritid, rus, holdninger til foreldre som ruser seg og foreldres holdning til rus.

Kjønnvåg håper denne undersøkelsen vil gi svar som kan brukes for å spisse innsatsen mot de områdene som er ekstra utfordrende.